I borgerportalens dækningsområde er der både parcelhuse og store almene boligområder. Fælles for områderne er, at beboerne skal af med deres husholdningsaffald og storskrald. Er det rigtigt, at der er penge at hente, hvis man sorterer affaldet rigtigt? Hvordan håndteres affaldet i de store almene boligforeninger? Har en boligforening erfaringer med affaldshåndtering som andre kan lære af?

Kan store kampagner få mennesker til at ændre adfærd, så madrester og pizzakartoner ikke ender i den nærmeste busk – eller er det helt andre midler, der skal til, og i så fald hvilke?
Vi belyser affaldet
I den kommende tid vil Borgerportalen sætte fokus på affaldshåndtering. Et emne, der berører alle.
Vi taler med Varmemestre og bestyrelsesmedlemmer i boligforeningerne – vi taler med de lokale eksperter om, hvordan fremtiden tegner sig i Århusområdet med hensyn til affaldshåndtering. Vi rejser spørgsmålet om, hvorfor der er nedgravede containere i Århus midtby – men ikke i "yderområder" som Gellerup, Herredsvang og Bispehaven. Vi søger også politiske kommentarer. Hvem skal betale for håndteringen af affaldet og eventuelt nedgravning af containere? Hvad er konsekvenserne af at lade køkkenaffaldet stå ved siden af containeren eller foran hoveddøren? Er rotteplagen særlig slem nogen steder, i så fald hvor? Og hvem har ansvaret, Er der noget vundet ved kompostering af affaldet?

Vi behøver din hjælp
For at få gode svar, behøver vi din hjælp. Skriv til os, send os billeder, der handler om affald. Har du gode ideer eller erfaringer, som kan blive til nytte for andre, hører vi gerne fra dig. Send en mail til redaktion@aarhusvest.dk og skriv "Affald" i emnelinjen. Vi lover højt og helligt, at vi vil læse din mail og ikke arkiverer den i den elektroniske skraldespand.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.