En ny kollektiv trafikplan er på vej, og Midttrafik vil i starten af det nye år lave en offentlig høringsfase. Der ser ud til at komme flere "lige" ruter på de store trafikveje, men da bustrafikken samtidig skal spare, kan det gå ud over de mere snørklede ruter, der går gennem Vestbyen.
Tanken bag den nye plan er, at få flere pendlere fra deres private biler, over i de kollektive transportmidler. Det vil give mindre kødannelse på vejene, og mindre Co2 udledning fra bilerne.

I dag beregnes rejsetiden som den tid, der bruges på selve bustransporten. Men fremover vil  parterne beregne transporttiden, fra det øjeblik vi går hjemmefra,  til det øjeblik vi er fremme på jobbet eller hos moster Oda.

Cyklen kunne da bruges, men det er ikke altid lige sjovt, med det vejr som der er i lige nu. Og der er langt til Viborg på cykel.
A-busser for alle
Parterne vil lave A- busser der kører den lige vej, eksempelvis fra Risskov over Århus V, Brabrand og til Viby og på alle indfaldsvejene. Det gør, at vi også kan komme hurtigere frem og tilbage, uden at skulle vente særligt længe, hvilket igen gør busdriften mere attraktiv og dermed også mere økonomisk rentabel.

Men hvad nu – mister vi så ikke linie 3, 4 og 7  etc., eller vil de vil måske komme til at have meget færre afgange? Nogle brugere vil måske få væsentlig længere til nærmeste stoppested, mod flere afgange på A-ruterne.
Ja, hvad mener du?
Er der for mange busafgange i dit nærområde, eller for få?
Er køreplanen hensigtsmæssig, som den er nu?
Er du tilfreds med dine omstigningsmuligheder?
Kan du tage bussen på arbejde inden for rimelig tid?
Skal der overhovedet spares på den kollektive traffik?
Skal den kollektive bytrafik være gratis for alle?
Mener du der kan laves en mere effektiv ruteplan?
Vil du overveje at tage bussen, hvis den kører noget oftere på A-Ruterne?

Få indflydelse på, hvor og hvornår busserne kører
Århus Kommune, Midttrafik og Region Midtjylland vil gerne have din hjælp til at lave den bedst mulige kollektive trafikløsningløsning. Er du tilfreds, eller mener du, at bustransporten kan fungere på en bedre måde?
Inden der bliver taget endelige beslutning, vil et detaljeret forslag blive sendt i offentlig høring. Dette vil ske i starten af år 2010. Du kan læse mere på Midttrafiks hjemmeside http://www.midttrafik.dk  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.