Socialrådmand Laura Hay fremhæver det personlige engagement som vigtigt for et trygt og godt samfund. Og i samme åndedrag fremhæver hun med eksempel fra Gellerup, hvordan frivillige gør en forskel, der batter: Hurtig aktion for at forebygge problemer.
Laura Hays anerkendelse falder på et velbesøgt vælgermøde i Cafe Vita i City Vest arrangeret af Livsværskstederne. Temaet er ’medborgerskab’. I politikerpanelet er ud over Laura Hay fra partiet Venstre også Ango Winther fra Socialdemokraterne, Claus Thomasbjerg fra Socialistisk Folkeparti og Morten Nyby Elgaard fra Konservative.
Også Ango Winther bakker op om det frivillige foreningsarbejde og ser gode fritidsaktiviteter som den bedste forebyggende socialpolitik. Og Claus Thomasbjerg mener, at kommuner skal løfte opgaver i samarbejde med frivillige.
Bedre vilkår for frivilligt arbejde
Fra salen møder politikerne kritik af, at frivilligt arbejde er afhængigt af at skulle stykkes sammen af projektmidler, puljer, fonde og andre drypvise tilskud. En tilhører har gjort op, at det koster hende et par tusinde kroner om året at deltage i frivilligt arbejde, og tilføjer: "Frivilligt foreningsarbejde kan ikke drives på blot og bar påskønnelse."
Fra panelet slår Claus Thomasbjerg straks til lyd for en omlægning af puljemidler m.v. til driftsmidler. Men alle fire politikere erklærer sig villige til at samle puljer og fonde i driftsmidler, der kan gives som faste tilskud. Frivillige skal ikke køre træt i ansøgningsarbejde, og der skal være lighed mellem forskellige former for foreningsaktivitet.
Økonomi og socialpolitik
Morten Nyby Elgaard vil gerne støtte op om svage: "Men pengene skal være der, for at vi har råd det." Hertil siger Ango Winther: "Vi har ikke råd til at lade være med forebyggende indsats. Det koster langt mere, når det er gået galt." Laura Hay bekræfter, at der er god økonomi i at hjælpe udsatte børn, og at flere penge til det sociale område sparer penge på langt sigt.
Godt modersmål giver godt dansk
Livsværksstedernes leder Verner Karkov introducerer med udtalt forsigtighed indlæring af modersmål som forudsætning for et godt dansk. Men fra både panel og sal bekræftes, at der er positiv sammenhæng mellem et godt modersmål og et godt dansk. Alene Morten Nyby Elgaard forsøger sig med krav om, at alle familier taler dansk i hjemmet og ser dansk tv.
Ango Winther er overrasket over en oplysning om, at der kun er modersmålsundervisning i tyrkisk, arabisk og somalisk med hver et par timer om ugen tilbage i Århus. Og Claus Thomasbjerg efterlyser en ambitiøs politik for modersmålsundervisning og ser flersprogethed som en resurse.
Bussing, skolevalg, parker, psykisk syge—-
Flere andre emner bliver vendt på vælgermødet om medborgerskab i Livsværkstederne. Der sættes spørgsmålstegn ved bussing (dvs. at mange skolebørn sendes ud af lokalområdet til skoler langt væk). Der ytres tvivl om kvaliteten af den sprogscreening, der fører til tvunget skolevalg. Der er udbredt enighed om parkernes elendige tilstand. Vækst, erhvervspolitik og beskæftigelse berøres. Det samme gør indretning af byrum. Og ikke mindst er der krav om bedre forhold for psykisk syge.
Rådmand Laura Hay kom ikke tomhændet på besøg hos Livsværkstederne. Aktiviteten har netop fået rådmandens underskrift på et øget kommunalt tilskud.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.