Socialcenter Vest og centrets samarbejdspartnere får stor ros i en konsulentrapport fra firmaet KLK, der anbefaler en særlig "Vestmodel", hvis byrådet vedtager, at Socialforvaltningens struktur skal omlægges.

Vedtages indstillingen fra Socialrådmand Laura Hay’s forvaltning, vil det betyde, at Socialcenter  Vest i sin nuværende form forsvinder. Konsulentfirmaet KLK nævner i sin rapport blandt andet:
Resultaterne er meget overbevisende
Helhedsplanen, der betegnes som omfattende og ambitiøs. Socialforvaltningens omlægning bør ske på en måde, der tager hensyn til, hvad man vil med helhedsplanen.

De resultater, der er nået med hensyn til integration og forebyggelse af kriminalitet, er meget overbevisende – også sammenlignet med resten af landet.

"Vest har demonstreret en solid evne til at etablere nære og socialpolitisk nyttige relationer med blandt andet det private foreningsliv i lokalmiljøet."

Medarbejderne på Socialcenter Vest har en stærk faglig identitet, og det har stor betydning, når der skal samarbejdes på tværs af faggrænser og findes kreative løsninger på vanskelige problemer.
På den baggrund anbefaler KLK en løsning, der stadig er lokalt forankret og udformes på en måde, så de samarbejdsrelationer, der allerede eksisterer bliver respekteret. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.