Århus Kommunes forslag om at centralisere socialforvaltningen, så socialcentrene forsvinder, vækker opsigt. Efter borgerportalens artikler om konsekvenserne i Vestbyen vil Claus Thomasbjerg (SF), der sidder i byrådets socialudvalg, have forslaget ændret. Thomasbjerg sidder også i udvalget for tvangsfjernelser.
"Jeg har meget svært ved at se, hvordan man både vil sikre ensartethed i socialforvaltningen og samtidig undgå at ødelægge den særlige indsats, som Socialcenter Vest står for. Derfor skal forslaget justeres, så der fortsat er en lokal forankring af indsatsen," siger Thomasbjerg, som vil tage sagen op i socialudvalget.
Vil rejse sagen politisk
"Jeg vil gøre opmærksom på, at det er politisk selvmål, hvis byrådet smider Gellerupmodellen ud – den model, som i dag nyder så stor anerkendelse," siger politikeren.
Gellerupmodellen er sammensat af ledere i forvaltning, politi, skole med videre – som kan agere hurtigt og kvalificeret, netop fordi kompetencerne er samlet i Vestbyen.
"Kompetencemæssigt centraliserer man med det nuværende forslag, men jeg mener det er vigtigt med kompetencer ude i områderne til at indgå i det lokale samarbejde. Derfor skal alle fire socialcentre bestå."
Hotline dur ikke
Thomasbjerg tror ikke på løsningen med en "hotline" med kvalificeret arbejdskraft inde fra Jægergården (socialforvaltningens centrale enhed), som kan rykke ud med en social ambulancetjeneste, når det brænder på.
"Nej, sagerne kan ikke løses fra Jægergården – det er de for komplekse til. Der skal  være fire enheder som i dag. Men man kan godt have en fælles chef for socialcentrene, hvorefter de nuværende socialcenterchefer gøres til afdelingsledere," foreslår SF-eren.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.