"Jeg skal selvfølgelig have nærlæst indstillingen, men umiddelbart er jeg bekymret, hvis det er meningen at beslutningerne om Gellerup skal træffes centralt i Jægergården." Det siger det radikale byrådsmedlem, Rabih Azad-Ahmad i en kommentar til aarhusvest.dk.

Han bor i Gellerup og kender området godt. Hvis byrådet vælger at følge indstillingen fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse, betyder det at Socialcenter Vest nedlægges næste år.

Ros til lokal ledelse
Det er vigtigt, at det er folk med indgående lokalkendskab, der træffer beslutningerne. Gitte Krogh, der er leder af Socialcenter Vest har klaret det godt. Hun er fagligt kompetent og har erhvervet sig et stort kontaktnet og et indgående kendskab til de lokale forhold, påpeger Rabih Azad-Ahmad.

Kort afstand fra beslutning til handling
Det kan godt give bagslag, hvis en omstrukturering af forvaltningen kommer til at betyde, at beslutningstagerne kommer for langt væk fra "markarbejderne", der skal føre beslutningerne ud i livet, mener han. Rabih Azad-Ahmad henviser blandt andet til det tværfaglige samarbejde omkring de unge, der fungerer så godt. Det skyldes den såkaldte "Gellerupmodel", der indebærer en koordinering af indsatsen fra alle lokale aktører, det være sig frivillige foreninger eller offentlige institutioner.

I byrådet til december
Samarbejdet skal videreføres og udvikles lokalt. Det kan ikke centraliseres uden at den værdifulde "knowhow" går tabt – en viden som det har taget år at indsamle. Det er også vigtigt, at se "Gellerupmodellen" i sammenhæng med den helhedsplan som man arbejder så hårdt på at omsætte til virkelighed. Hvis argumentet for omlægningen er økonmomistyring, har der ikke været problemer med det på Socialcenter Vest, siger Rabih Azad-Ahmad. Han oplyser, at indstillingen skal behandles i byrådet på et møde i december.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.