Ingen tvivl om, at borgmesteren i Århus hedder Nicolai Wammen efter tirsdagens kommunalvalg, men ser man på Vestbyens stemmetal, springer et rekordstort antal stemmer til Det Radikale Venstre i øjnene.

Stemmesluger i Gellerup
På afstemningsstedet i Gellerup, der i år var Globus 1, havde 21.2 pct af vælgerne sat deres kryds ved liste B. Det er nok ikke kommunalvalgets dårligste gæt, at det er Rabih Azad-Ahmad, der har trukket stemmerne. På de øvrige afstemningsteder i Vestbyen, nemlig Hasle Skole og Center 10/Frydenlundskolen, ligger resultatet ret tæt på Århus som helhed. På Hasle Skole fik Det Radikale Venstre 6.1 procent af stemmerne, for Frydenlund var det 6.5 og i Århus som helhed 5.1 procent.

Sideordnet opstilling
De personlige stemmer er endnu ikke optalt, men det står allerede nu fast, at De Radikale mister den ene af deres to pladser i byrådet. Selv om der er sideordnet opstilling på partilisten vil det i praksis betyde, at hvis Rabih Azad-Ahmad skal beholde sin byrådsplads, er han oppe imod den radikale rådmand, Peter Thyssen.

Vindere og tabere
I forhold til sidste valg kan Socialdemokratiet notere en lille fremgang. Hvis man ser på tallene for Århus som helhed er den på 2.6 procent. Det er første gang Globus 1 bruges som afstemningssted, så man kan ikke sige, om Socialdemokratiet har klaret sig bedre eller dårligere i Gellerup end ved sidste valg. Det skyldes, at der ikke er sammenligneligt talmateriale. Stemmetallene for liste A ligger dog noget under resten af Vestbyen: Globus 1 35.4 pct, Hasle Skole 41,2 pct. og Frydenlund Skole 46,1 pct.

For Århus som helhed kan SF glæde sig over en fremgang på 11.2 pct i forhold til sidste valg. De konservative kan notere en stigning på 5.4 pct. i forhold til sidste valg mens Dansk Folkeparti er gået 2.3 pct. frem. Tallene foreligger desværre ikke for afstemningsstederne i Århus Vest. For Venstre blev valget ikke noget at skrive hjem om: En tilbagegang på 17.6 pct i forhold til sidste valg. Det kommer til at koste seks byrådspladser.

Lav stemmeprocent
Stemmeprocenten er bestemt ikke noget at prale af. I Globus 1 afgav under halvdelen af de 7295 vælgere deres stemme. 42.7 procent trodsede efterårsvejret og forlod sofaen. For valgstederne Hasle og Frydenlund ser det sådan ud:

  • Hasle: Stemmeprocent 58,3 pct af 6626 vælgere stemte.
  • Frydenlund: 55,9 pct. af 10392 vælgere stemte.
  • Århus: 63,6 pct af 243776 vælgere stemte 

Se stemmetallene på de enkelte afstemningssteder – følg links nederst i dokumentet

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.