Der er god fornuft i at pille den nuværende struktur for socialforvaltningen fra hinanden og bygge en stærk og kompetent struktur op igen. Det går igen i mange af de 62 høringssvar, der er kommet.

Men – for der er et stort men: En ny struktur må ikke gå ud over borgerne, og det er der flere bekymrede meldinger om. Flere er bange for, at den centrale administration inde på Jægergården bliver styrket på bekostning af den decentrale og borger-rettede service, der i øjeblikket foregår på socialcentrene.
Herunder Socialcenter Vest, som flere af høringssvarene hæfter sig ved.
Borgerportalen plukker her lidt i disse ”lokale” svar:

Det lokale samarbejde vigtigt
Ledelsen på Socialcenter Vest vil gå aktivt ind i omorganiseringen, men pointerer blandt andet:

”Det er vigtigt, at man i Socialforvaltningen har fokus på at skabe tilbud til det store antal borgere med etnisk minoritetsbaggrund og med psykiske lidelser. Lokalpsykiatri Vest er kommet langt med at få udbygget sådanne indsatser… … De indsatser, vi har haft held med at få opbygget, er lavet i samspil med de etniske mindretalsforeninger, så vi derigennem har kunnet skabe forståelse for de eksisterende hjælpemuligheder og adgangen til at kunne få hjælp.”

De mest markante og negative kommentarer kommer fra lokalsamfundet i Gellerup – de er nævnt i flere artikler her på portalen (se links nederst)

Fagfolk: Godt lokalt samarbejde
Så er der fagfolkene. Socialcentrenes medarbejderudvalg vil også bevare de gode lokale samarbejdsforhold, men anerkender samtidig behovet for at styrke myndigheden. 

Familieværksted Inter påpeger, at det kan virke uigennemskueligt for udsatte nydanske familier, at der ifølge forslaget er en adskillelse mellem ”søjlerne” familie, børn og unge og specialrådgivningen.

En medarbejder på Socialcenter Syd skriver: ”Det er vigtigt at holde fokus på borgerne og deres mulighed for at få råd og vejledning nær deres bopæl…. …Der er  risiko for, at mere ensretning kan gå ud over de fleksible og individuelle løsninger.”

En anden medarbejder samme sted skriver: ”… Modtagelserne skal være lokalt forankrede af hensyn til nærhedsprincippet. Vi skal være tilgængeligheden for borgere og samarbejdspartnere…”

Og til slut en markering fra Børn og Unge-rådet: ”Fordelen ved fortsat at have fire lokalt forankrede familierådgivningscentre er, at der fortsat er mulighed for tæt samarbejde med lokalsamfundet, herunder lokale skoler, dagtilbud, boligforeninger mv.”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.