Kunstneren Jan Morell har gennem nogle år arbejdet med idéen om ”Den grønne stråle”, en laserstråle der skal forbinde det velhavende Risskov med det fattigere Gellerup for at sætte fokus på det stadigt større skel mellem fattig og rig i Danmark.
Kunst i det offentlige rum?
I en artikel i Jyllandsposten d. 8. november kommenterer Jan Morell på argumenterne for et afslag på en ansøgning til Kunstrådet i Århus om hjælp til projektet. Afslaget var dels begrundet i, at man i det offentlige rum skal kunne vælge kunsten fra. Som Jan Morell siger i artiklen, er det ”ikke svært at komme i tanke om stribevis af kunstværker som forstyrrer, irriterer, provokerer eller fryder i det offentlige rum”.

Det er ifølge ham også kunstens opgave. Dybest set er spørgsmålet om muligheden af den enkeltes fravalg af kunst i det offentlige rum vel et spørgsmål om fokus. Ønsker man ikke at se Grisebrønden, når man befinder sig på Rådhuspladsen, må man vende man blikket i en anden retning. Den Grønne stråle skulle, som en ganske tynd stråle have lyst over byen for eksempel 15 minutter hver fredag aften. Altså ikke et meget påtrængende værk.
Debatten som succeskriterium
I forbindelse med et interview siger Jan Morell, at selvom strålen ikke er blevet etableret, er hans idé for så vidt en succes. Formålet var at skabe opmærksomhed og debat. Forskellen mellem rig og fattig er voksende i dette samfund. Et samfund som samlet set bliver rigere og rigere, ifølge Jan Morell. Der har faktisk været en del debat om projektet i medierne, og folk har reageret og henvendt sig til ham personligt.
Holdninger til laserstrålen
En mand skrev til Jan Morell og gav udtryk for, at strålen slet ikke skulle gå fra Risskov til Gellerup, men i stedet til en lille landsby i Afrika. Først da ville forskellen mellem rig og fattig rigtig blive understreget.

Tidligere rådmand, Flemming Knudsen, er meget begejstret for idéen og sidder i en baggrundsgruppe for projektet. Han har foreslået, at de to områder, Risskov og Gellerup, skal forbindes via Rådhuset, således at det bliver understreget, at det er et fælles ansvar for borgere og politikere at problemet løses.
En stigmatisering af Gellerup?
Andre har ment, at projektet indebærer en risiko for at Gellerup bliver stigmatiseret, og at folk i området ville føle sig udhængt. Angående dette synspunkt siger Jan Morell, at han har talt med folk i Gellerup, både ny- og gammeldanskere, og der har generelt været en stor begejstring for projektet.

En beboer fra Gellerup udtalte: ”Fed idé, kan strålen ikke starte fra vores blok”. Måske tiltaler det folk, at der bliver gjort opmærksom på et problem på en måde, som hverken er aggressiv eller fordømmende overfor nogen.
Lige nu ligger projektet stille. Blandt andet fordi det kan være svært at skaffe de 2,5 mio., som etableringen anslås at ville koste. Men som sagt, er et succeskriterium allerede opfyldt.

Læs mere i en artikel i Stiften

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.