SundhedsCenter Århus Vest er foreløbigt den eneste satellit uden for det centrale SundhedsCenter Århus i Jægergårdsgade i Midtbyen.
Lokalt center for at bekæmpe ulighed
"Der er behov for, at vi er til stede med sundhedsfremmende tilbud i udsatte boligområder. Der er dokumenteret en større sygdomsbelastning i vestbyområdet. Det er at reducere ulighed i sundhed at have et lokalt sundhedscenter netop her."
Det siger sundhedscenterchef Karen Bjerre i spidsen for en gruppe lokale medarbejdere, der udstråler kreativ pionerånd og engagement i bestræbelser for at flytte borgeres og patienters fokus fra sygdom til sundhed gennem egne synlige sejre.
Fysioterapeut Daniel Lennartson tilføjer, at det er vigtigt at være til stede i Århus Vest, fordi mange i Gellerup ikke opsøger tilbuddet andre steder. Samtidigt oplyser han, at en tredjedel af deltagerne i kurserne for diabetesramte kommer fra andre dele af Århus.
Kursus med vægt på egen indsats
Kurset for diabetesramte har fokus på, hvad patienten selv kan gøre for at begrænse sygdommen og for at forebygge følgesygdomme. Egne vaneændringer er afgørende. Det betyder de 95%, mens lægen kun kan bidrage med 5%. Siger en læge tilknyttet Sundhedscentret på frivillig basis.
Desuden har kurset fokus på en bevidsthedsændring: Gennem egen indsats i hverdagen undgår patienten, at diabetes bliver et altoverskyggende problem med konstant frygt for alvorlige følgesygdomme.
SundhedsCenter Århus Vest leverer ikke opskriften på en hurtig slankekur. Koordinator Sussie Østerby påpeger, at det gælder varige livsstilsændringer og ændrede sundhedsvaner: "Kurven for livsstilssygdomme skal knækkes. Det sker ikke ved mirakelkure med stormskridt, men ved små skridt, der er holdbare for resten af livet."
Sundhedssamtaler for alle
Ud over kurser, der kræver lægehenvisning, tilbyder SundhedsCenter Århus Vest sundhedssamtaler. Enhver kan henvende sig på Gudrunsvej 80, st. for en samtale om et sundhedsproblem med en af sundhedscentrets medarbejdere. Ofte vil man på stedet kunne få en samtale af en times varighed, men ellers får man en aftale om et andet tidspunkt. Ifølge socialpædagog Hacer Özelek er der mange henvendelser om vægtproblemer.
Diabeteskursus med resultater
Sygeplejerske Karen Bro Aaen nævner, at en gruppe kvinder netop har afsluttet et diabeteskursus med gode resultater. Ud over deltagernes tilfredshed har de alle fået målbart udbytte i form af bedre tal for boldsukker, kondi og vægt. Sundhedscentret følger dem i endnu et år og måler igen efter et år. Dietist Fariba Koosha tilføjer, at kursusdeltagerne bliver inviteret til et madlavningskursus i Livsværkstederne.
Kvinderne har selv arrangeret en slags ’eksamen’: Alle Sundhedscentrets medarbejdere er inviteret til en sund somalisk frokost med mindre fedt end normalt i det somaliske køkken.  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.