Da Århus Byråd i går aftes behandlede helhedsplanen for Viby Syd var alle partier enige om de overordede intentioner. Viby Syd skal, som det fremgår af helhedsplanen, gøres til en attraktiv bydel med blandet beboersammensætning, afvekslende boligformer, gode fritidstilbud og sti og vejsystemer til og fra området.
Hvad byrådsmedlemmerne derimod IKKE kom ind på – sikkert fordi det ikke stod i indstillingen – var de manglende penge til den boligsociale del af helhedsplanen. Det er i høj grad et spørgsmål, hvordan medborgerhuset overhovedet vil kunne realiseres

Ango Winther (S) Betonede, at planen ikke er mindre ambitiøs end den tilsvarende  helhedsplan for Gellerup. Også medborgerhuset, som ikke blev nævnt i borgmesterens pressemeddelelse forleden, kom Ango Winther ind på, lige som han fremhævede, at det også indgår i helhedsplanen, at 100 administrative arbejdspladser gerne skulle ende i Viby Syd.

Også Ejgil Rabek (V) Var positivt stemt.
"Det er vigtigt, at vi tager teten inden det går galt. Der må ikke udvikle sig parallelsamfund", sagde han. Et par punkter ønskede han dog udvalgsbehandlet. For det første spørgsmålet om, hvordan kommunen og boligforeningerne skal samarbejde. I følge helhedsplanen er der behov for en ny struktur. Ved vi ikke nok om, hvordan der skal samarbejdes?, spurgte han og henviste til erfaringerne fra Gellerup og Bispehaven. Arkitektkonkurrencen skal efter Venstres mening ikke udskrives, før der er helt klarhed over, hvad planen må koste at gennemføre.

Claus Thomasbjerg (SF):
"Hvis vi kun fokuserer på den fysiske indretning af området, når vi aldrig i mål. Derfor er det vigtigt for os, at der også tages hensyn til indholdet, især skole- og fritidslivet". Han fremhævede medborgerhuset og bedre sportsfaciliteter som et eksempel på en øget social indsats som skal stå mål med behovet.
"En tænketank har været nedsat og der er kommet rigtig mange gode forslag. Den kunne vi godt tænke os at se i udvalgsbehandlingen", sagde han. Desuden opfordrede han til, at der også indtænkes et vartegn for området i planen.

Rabih Azad-Ahmad (R):
"Der er allerede mange positive initiativer i området, men det er vigtigt, at helhedsplanen gennemføres hurtigt. Bydelen skal gøres mere attraktivt gennem et bedre fritidsliv og en aktiv indsat på sundhedsområdet."
På sundhedsområdet ligger Viby Syd lavere end gennemsnittet for resten af byen, påpegede han. Området er børnerigt og derfor er der behov for en særlig forbedring af fritidsmulighederne.
"Der kommer Folkeinformation i Viby Syd. Det er vigtigt at borgerne inddrages og kender deres rettigheder og ved noget om de intiativer, der er på vej."

Marc Perera Christensen (K):
"Det er en god forretning. Vi får byfornyelse for et langt større beløb end vi selv skyder ind. Hvordan får vi styrket klub- og foreningslivet og skabt nogle gode, sunde fritidsinteresser blandt børn og unge i området? Det synes vi, mangler i planen. Vi  skal inddrage uddannelsesinstitutionerne – også selv om de ikke er kummunale, eksempelvis Viby Gymnasium. Så mange unge som muligt skal i gang med en ungdomsuddannelse".

Jette Jensen (Enh.):
"Det nævnes i indstillingen, at omdannelsen vil medføre huslejestigninger. Det undrer vi os over. Beboerne sparer op til hovedistandsættelser gennem deres husleje. Det vil vi gerne have belyst i udvalgsbehandlingen".

Ibrahim Gøhkan (CF):
Var enig med Enhedslistens betragtninger om huslejestigninger.
"Det er vigtigt, at kommunen påtager sig sin del af ansvaret, når det handler om arbejdspladser, fritidstilbud til unge – og også til ældre. Vi kan ikke forlange, at boligorganisationerne også skal løse den del af opgaven, der er kommunal".

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.