Søndervangsskolen kan eleverne fra 2010 spille skak. Et tre-årigt projekt skal hjælpe interessen på vej. Dansk Skoleskak har fået ideen. Integrationsministeriet og Børn- og ungeafdelingen ved Århus Kommune har åbnet pengekassen. Projektet har flere formål. Et af dem er at styrke unges tilknytning til det lokale foreningsliv. Det er der brug for, viser to rapporter.
De to instruktører, Lars  Hansen og Mikkel Nørregaard fra Dansk Skoleskak, har fået til opgave at danne skoleskak-klubber i århusområdet. I løbet af 2010 vil der blive dannet en skoleskak-klub på Søndervangsskolen i Viby. Erfaringerne fra Århus Vest er meget positive fremgår det af Beboerbladet Herredsvang.dk.
Mønsterbrydere
"En skoleskakklub kan vise sig at være en positiv indgang til foreningslivet i øvrigt, siger Mikkel Nørregaard og henviser til erfaringer fra USA. Som nogle af de eneste projekter får skakklubberne i USA offentlig støtte. Den fascinerende kamp om herredømmet på de 64 felter har vist sig at styrke koncentration og indlæringsevne. I nogle tilfælde er der endog kommet mønsterbrydere ud af det.
Pigerne skal med
At der er brug for en positiv indgang til foreningslivet, specielt for børn af anden etnisk herkomst end dansk, bekræftes af en undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet. I følge undersøgelsen med titlen "Hverdagsliv" er danske børn langt mere vant til at benytte sig af foreningernes tilbud, end børn af anden etnisk herkomst end dansk. Den største forskel ses for pigernes vedkommende. 88 pct. af de danske piger går til mindst en fritidsaktivitet hver uge. Det tilsvarende tal for piger af anden etnisk herkomst end dansk er 54 pct.
Også en rapport fra Det Boligsociale Fællessekretariat gør opmærksom på problemet. Der er for få fritidstilbud til børn og unge i de store boligområder og de er ikke målrettede nok. Også Fællessekretariatets undersøgelse tyder på, at de etablerede fritidsaktiviteter har for ringe søgning.
Kampsport og skolefag
"Der foregår en kæmpe socialisering i det organiserede fritidsliv. Dermed ikke sagt, at alt hvad børn laver skal være organiseret, men det er jo en væsentlig del af den danske kultur at gå i foreninger," siger Mette Deding fra Socialforskningsinstituttet.

Undersøgelsen fra Socialforskningsinstituttet viser også, at kampsport og undervisning i skolefag er den mest udbredte fritidsaktivitet blandt de etniske børn.
Mental kampsport
Her er det muligt, at skoleskak kan komme til at spille en  fremtrædende rolle. Ideen i skak er, at det er to hære, opmarcheret mod hinanden, der kæmper om herredømmet på slagmarken med de sorte og hvide felter. Det appellerer, i følge Mikkel Nørregaard, umiddelbart til børn og unge. Skak er en mental form for kampsport, som stiller store krav til koncentration og overblik.
Godt fra start
Foreløbig er skoleskakprojektet kommet godt fra start i Hasle, hvor 30 – 40 børn spiller skoleskak en gang om ugen. Også på Tilst Skole og Ellekær skolen er der allerede gang i brikkerne. I løbet af 2010 vil der blive oprettet en skoleskakklub på Sødalskolen og Tovshøjskolen i Århus Vest.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.