Frivilligcenter Århus har startet et nyt ”Familiementorprojekt” i Viby, som vil løbe over to år. Projektet har til formål at matche familier med flygtninge/indvandrerbaggrund med danske familier for på den måde at forbedre flygtninge og indvandreres mulighed for at deltage aktivt i lokale forenings – og fritidstilbud. Projektet støttes af Ligestillingsministeriet og har særligt fokus på kvinder og piger.

”En aktiv fritid er vigtig”
”Erfaringer viser, at nogle indvandrerfamilier ikke altid har nemt ved at komme i kontakt med danske familier, og at de ikke er særlig aktivt deltagende i fritids- og foreningslivet. Derfor ønsker vi med projektet at matche familier og bygge bro til fritids- og foreningslivet på en nærværende måde fra familie til familie,” siger Susi K. Sommer, som er projektleder på projektet, og fortsætter:
”Familier kan på den måde på skift mødes hjemme hos hinanden til en uformel snak eller et måltid mad, eller de kan vælge at deltage i forskellige arrangementer. En aktiv fritid er vigtigt for den enkelte, både når det handler om at holde fast på arbejdspladsen og lære sproget og kulturen at kende.”
”Vi betragter familiebegrebet meget bredt. En deltagerfamilie kan være par med børn, enlige med børn og par uden børn. De kan være ældre eller helt unge, da alder er underordnet,” siger Susi K. Sommer.
Menteefamilie
En menteefamilie er en familie, der har en anden baggrund end dansk, og som har lyst til at komme i kontakt med en dansk familie og som er nysgerrige efter at få et bedre kendskab til familie, forenings og fritidslivet i Danmark. De kunne måske have en interesse i at få snakket om, hvorfor man skal deltage i forældremøder, eller vil gerne vide hvor man går hen, hvis man vil spille fodbold eller dyrke en anden form for sport ,” siger Iben Mansachs, som er projektmedarbejder, og fortsætter:
”Hvis et eller flere af familiemedlemmerne allerede er aktive inden for forenings- og fritidslivet, men som ønsker mere information eller ønsker at udvide deres netværk, er de også velkomne til at kontakte os.”
Mentorfamilie
”En mentorfamilie er enten en dansk familie eller en familie med anden baggrund end dansk, som er godt forankret i det danske samfund og som har lyst til at dele ud af sin viden og erfaringer, er inspirerende, er god til at lytte og er en tålmodig sparringspartner”, siger Iben Mansachs. Hun fortsætter:
”Mentorfamilien skal have lyst til at være mentor på forenings – og frivilligområdet for en menteefamilie og gerne selv være aktive i f.eks. boligforeningen, i forældrerådet eller i en sportsklub.”
Samarbejdspartnere
Familiementorprojektets område dækker primært Viby og midtbyen, og har flere gode samarbejdspartnere indenfor flere områder: De frivillige sociale foreninger, sprogskolen, idrætsforeninger, det boligsociale område, kommunale medarbejdere, lokale virksomheder (eksempelvis Kvickly) og institutioner.

Ønsker man at vide mere om projektet kan man ringe eller maile til:
Susi K. Sommer eller Iben Mansachs
86 19 32 66
sks@frivilligcenteraarhus.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.