Søndag 20. december, var dagen med de ni læsninger, hvor der er tradition for, at kendte fra Helligånds Sogn oplæser ni stykker tekst fra bibelen. Der er vekselsang mellem kor og menighed ind imellem tekststykkerne. Men denne gang var der ud over denne stemningsfulde Gudstjenesteform også afsløringen af Tue Poulsens seneste kunst i Helligåndskirken. Fire relief-kunstværker der pryder indgangen til hvert af fire mødelokaler.
En jubilæumsgave fra menigheden
Reliefferne er en gave fra Helligåndskirkens 25-års jubilæum. På selve dagen blev der af menigheden indsamlet og overrakt en pengegave som menighedsrådet måtte forvalte.
"Vi har fra begyndelsen været optaget af, at denne pengegave skulle omsættes til noget, som giverne kunne se som en blivende værdi for Helligåndskirken," siger formanden Bent Kjærsgaard.
Der var flere ideer i spil, og pludselig opstod tanken om, at de fire møderum i kirkens sognelokaler skulle have andre og mere fortællende navne, end blot mødelokale 1, 2, 3 og 4. Det blev foreslået at navngive dem med navne på de symboler, der har fulgt de fire evangelister siden oldtiden: Englen, Løven, Oksen og Ørnen. Derved understreger det sammenhængen mellem kirkerummet og de øvrige lokaler.

Kunstneren, Tue Poulsen – fik en opgave
Tue Poulsen, der har skabt livstræet, som pryder kirkerummet, blev kontaktet af menighedsrådet og fik opgaven at fremstille fire relieffer. En kirkekunstnerisk tråd til livstræet og de fire evangelisters symboler ved indgangen til mødelokalerne.

Tue Poulsen – ikke ukendt for Helligåndskirken
Valget af Tue er ikke tilfældigt, idet det er ham der har skabt både døbefonten, prædikestolen, alteret og det meget smukke Livstræ der præger kirkerummet. Livstræet er placeret bag alteret og er en moderne form for altertavle. I Helligåndskirken står præsten altid bag alteret med ansigtet mod menigheden.

Afsløringen af kunstværkerne
Ved kirkekaffen efter Gudstjenesten afsløredes kunstværkerne på festlig vis for de mange kirkegængere. I anledning af afsløringen blev der budt på kransekage.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.