"En bydelsportal som Aarhusvest.dk skal ikke begrænse sig til at være beskrivende i forhold til det lokale samfund. Bydelsportaler må gerne være nyttige for lokalsamfundet som medspiller i problemløsninger."
Den melding får Aarhusvest.dk ved årsskiftet fra Peter From Jacobsen, der for et år siden udgav publikationen ’Borgerjournalistik – hvad er det?’ Ved en samtale her et år efter advarer Peter From Jacobsen borgerjournalister mod at holde sig på klassisk journalistisk afstand fra lokalsamfundet. Vi skal heller ikke overdrive frygt for at blive part i sager.
Problemløsende journalistik
Peter From Jacobsen uddyber med henvisning til behov for problemløsende journalistik: "Det er i orden som bydelsportal og borgerjournalist at finde aktive, der kan bidrage til at løse et beskrevet problem. Og det er i orden at medvirke til at give aktive støtte. Borgerjournalister skal ikke begrænse sig til at blot at beskrive et problem. De kan også bruge deres lokale kendskab til at finde problemløsere og skabe netværk med potentialer som problemknusere. Borgerjournalister kan være brobyggere ved siden af det at iagttage og skrive."
Borgerjournalister som ‘hyrdehunde’ og ‘redningshunde’?
"Journalister og medier er måske i for høj grad blevet ’vagthunde’ eller ’jagthunde’. Som en kollega ved Syddansk Universitet har sagt, kan der være brug for ’hyrdehunde’ og redningshunde’ i journalistik. Som borgerjournalister skal I ikke bare bjæffe for at få kommune, andre myndigheder og magthavere til at løse problemer. I kan også henvende jer til lokale organisationer, forældre, beboere, borgere og andre med, hvad de kan gøre lokalt for at bidrage til at løse et problem eller til at bruge muligheder."
Peter Form Jacobsen fremhæver ’Meyer-projektet’ i Gellerup som et godt eksempel på lokal problemløsning. ’Meyer-projektet’ har netop fokus på, hvad beboere selv kan gøre for at løse et problem som henkastet affald og andre problemer med skrald. "Aarhusvest.dk kunne f.eks. godt stå for en konkurrence som den om rene opgange, som ’meyerne’ gennemførte," foreslår Peter From Jacobsen. Han nævner ’Natteravne’ som et andet godt eksempel på, at lokale beboere selv kan gøre noget. Og som Aarhusvest.dk kan bakke op med at skaffe aktive.
Arbejdsdeling mellem borgerjournalister og professionelle?
"Måske har netop borgerjournalister bedre forudsætninger og muligheder end professionelle journalister for at gøre andre end myndigheder til problemløsere. Borgerjournalister er gode til at fortælle, hvad der sker lokalt. Og de kan medvirke til at sætte i gang lokalt. Det perspektiverende og den dybtgående analyse kan borgerjournalister med god samvittighed overlade til de professionelle journalister, som har uddannelse og resurser til den slags," slutter Peter From Jacobsen og ønsker godt nytår.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.