Der er markant forskel på, hvordan etnisk danske børn og børn af anden etnisk herkomst tilbringer fritiden. Det viser en undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet. Danske børn deltager langt hyppigere i organiserede fritidsaktiviteter. Børn af anden etnisk herkomst bruger i langt højere grad det offentlige rum som mødested, når de er sammen med deres kammerater.

Omfattende undersøgelse
Bag undersøgelsen står leder af SFI Campbell, Mette Deding og Martin Olsson, der er tilknyttet forskningsenheden vedrørende Børn, Integration og Lige rettigheder. Undersøgelsen behandler emner som økonomi, skolegang, fritid og børns ansvar i familien. Den er foretaget blandt 11-årige. 4500 danske børn og 600 børn med anden etnisk baggrund har deltaget.

Flere børn af anden etnisk herkomst
Der bliver flere og flere børn af anden etnisk herkomst i Danmark. Det er vigtigt at finde ud af, hvilke forskelle der er på dem og etnisk danske børn.
"Mange børn med anden etnisk baggrund forlader folkeskolen med dårligere kompetencer, og det er selvfølgelig vigtigt at finde ud af, hvor det går galt, når de ikke kan følge med på samme måde som børn med dansk baggrund," siger Mette Deding på Socialforskningsinstituttets hjemmeside. Undersøgelsen giver ikke svar på spørgsmålet, men viser, at der er klare forskelle i børnenes hverdagsliv.

Få etniske piger i foreninger
Undersøgelsen viser, at det især er piger med anden etnisk baggrund end dansk, der ikke deltager i foreningslivet. 54 pct. af pigerne med anden etnisk baggrund angiver, at de går til mindst en organiseret fritidsaktivitet om ugen. 88 pct. af de etnisk danske piger, derimod, går til mindst en organiseret fritidsaktivitet om ugen. De tilsvarende tal for drengene er henholdsvis 77 og 85 pct.

"Der foregår en kæmpe socialisering i det organiserede fritidsliv. Dermed ikke sagt, at alt hvad børn laver skal være organiseret, men det er jo en væsentlig del af den danske kultur at gå i foreninger," siger Mette Deding.

Fodbold og kampsport
Især fodbold og kampsport interesserer drenge af anden etnisk baggrund end dansk, viser undersøgelsen. To af tre går til fodbold, hvorimod det kun er ca. halvdelen af de danske drenge, der spiller fodbold som organiseret fritidsaktivitet. Uanset etnisk baggrund er fodbold dog mest populær. Danske børn går oftere til gymnastik, ridning, spejder eller musik. Kampsport og undervisning i skolefag scorer højst hos de etniske børn af begge køn.

Ikke stor forskel i medieforbrug
Med hensyn til medieforbruget er der ikke de store forskelle at spore. Fjernsyn, computer og bøger bruges lige flittigt, uanset etnisk tilhørsforhold. Etniske børn tilbringer dog mere tid foran fjernsynet, mens danske børn surfer mere på nettet.

Flere nationaliteter
Undersøgelsen omfatter børn fra Danmark, Eksjugoslavien, Tyrkiet, Pakistan, Irak, Sri Lanka og Somalia. Den bygger på spørgeskemaundersøgelser til mødre og børn samt data fra Danmarks Statistik.
Link til Socialforskningsinstituttet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.