Med et fritidspas i hånden kan børn og unge til og med 9. klasse gå gratis til fodbold, svømning, spejder eller noget helt andet.
Fritidspasset dækker op til 1000 kr. i kontingent, som familierne frit kan bruge til en eller flere fritidsaktiviteter
Fritidspas til Århus Vest
Familier med en husstandsindkomst til og med 168.500 kr. kan nyde godt af fritidspassene.
I Århus Vest ligger den gennemsnitlige indkomst på mellem 132.885 kr. og 168.530 kr.(Danmarks Statistik, KÅS-tal 2008), og derfor kan mange familier her i området benytte tilbuddet.
Formålet med fritidspasset er at give børn og unge fra økonomisk trængte familier mulighed for aktivt at deltage i klubber og foreninger.
Udsigt til flere fritidstilbud
Fritidspasset dækker deltagelse i alle typer af foreningsaktiviteter lige fra fodbold og håndbold til kreative fag som sang og musik eller tegne- og malekurser.
Undersøgelse viser at deltagelsen i fritidsaktiviteter i vestbyen er lav i forhold til i resten af Århus. F.eks. deltager 19,6 procent af vestbyens børn i fritidsklub mens tallet for hele Århus er 32,9 procent.
Samme undersøgelse fastslår at en af barriererne for brug af klubber og foreninger er det høje kontingent, som familier ikke har råd til at betale.
Mange familier i Århus Vest har tilmed mange børn, og derfor bliver det endnu dyrere for familierne at sende deres børn i fritidsklubber og sportsforeninger
Forlængelsen af kommunens fritidspas giver derfor mulighed for en opblomstring af fritidslivet i Århus Vest.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.