Ryparken mellem Hasle Centervej og Ringvejen ligger sneklædt denne januardag. Fra parkens lille sø vest for Hasle Lokalcenter letter pludseligt en fiskehejre. Med stærke vingeslag er den hurtigt uden for fotografisk rækkevidde med kurs mod vest, hvor den måske finder mere uforstyrret ophold i Skjoldhøjkilen.
Ryparken i parkudviklingsplan
Ryparken er en af de parker, der har fået opmærksomhed i Kommunens parkudviklingsplanlægning. Arbejdet med parkudviklingsplaner er startet med pilotprojekter i Hasle og to andre lokalområder i Århus med inddragelse af Hasle Fællesråd og lokale borgergrupper.
Ifølge parkudviklingsplanen er Ryparken et udflugtsmål for børneinstitutionen Myretuen ved Bispehaven. Også beboere og brugere af Hasle Lokalcenter har øje for Ryparken, men nedprioriteret vedligeholdelse af parken har været en hindring for ældres brug af parken.
Når sne og frost har sluppet sit tag, er der udsigt til bedre vedligeholdelse af søen og til hyppigere opsamling af affald. Tilgængeligheden for lokalcentrets beboere og brugere tænkes forbedret med en ny stiforbindelse fra Lokalcentret. Og der er planer om et haveanlæg med blomster i parken nær ved Lokalcentret. Opstilling af borde og bænke nævnes også.
På længere sigt luftes en ide om uderum ved Lokalcentret for fysisk træning og beskæftigelse.
Parkudviklingsplanen erkender behov for mere beplantning i Ryparken i den vestlige del længst væk fra Lokalcentret. Bl.a. påtænkes her et markant hestekastanjetræ.
Forkæmper for Ryparken tilfreds
Erik Trond Hansen har som medlem af Hasle Lokalcenters Brugerråd været en ivrig forkæmper for en bedre Rypark. Han glæder sig over, at græsset allerede i efteråret er blevet slået oftere, og at adgangsforhold fra Lokalcentret er forbedret et par steder med fliser og med ny stibelægning.
"Stien rundt om søen er populær, og man hygger sig i parken," siger Erik Trond Hansen, som hilser de planlagte forbedringer velkomne. Han advarer dog mod for meget beplantning, som kan skabe utryghed.
Behov for flere bænke
"Det vil være godt med flere bænke," mener Erik Trond Hansen, "og ikke kun i selve Ryparken ved Lokalcentret. For ældre er der langt mellem bænkene i stianlægget ud mod Skjoldhøj, også fordi bænke bliver ødelagt og ikke repareret."
Også Klokkerparken, Præstevangsparken og Bispeparken (mellem Bispehaven og Ryhavevej) stilles forbedringer i udsigt i Parkudviklingsplanen for Hasleområdet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.