Grisebrønden ved Århus Rådhus er kendt af mange. Men hvor mange ved, at modellerne til soen og smågrisene levede på Mikkel Rasmussens gård i Hasle, hvor Bispehaven og Hasle Lokalcenter nu ligger? – Her sad kunstneren Mogens Bøggild på en halmballe i svinestien og tegnede grisene til sin populære Århus-skulptur.
Besøg Hasle Lokalhistoriske Arkiv 
Historien om grisebrønden fortælles af Erna Mikkelsen. Hun har sammen med Ulla Rasmussen åbningsvagten på årets første mandag på Hasle Lokalhistoriske Arkiv, som har til huse i kælderen på Hasle Lokalcenter.
Erna Mikkelsen og Ulla Rasmussen er to af de seks frivillige, der som lokalarkiv-gruppe står bag det lokalhistoriske arkivarbejde i Hasle. Gruppen holder arkivet åbent den første og den tredje mandag i måneden kl. 9.30-11.30 og kl. 14.30-16.30.
Du er velkommen til at besøge lokalarkivet, hvis du f.eks. vil vide noget om, hvordan der før udbygningen af Hasle så ud, hvor du bor. Eller hvis du f.eks. vil se, hvordan bryllupstøj har set ud siden 1901.
Og Hasle Lokalhistoriske Arkiv er meget interesseret i at modtage – eller kopiere – billeder, dokumenter og andre materialer, der fortæller om Hasle.
Hasle fra landsby til århusforstad
Selv om Hasle Lokalhistoriske Arkiv blev oprettet så sent som 1992, råder Arkivet over væsentligt ældre materialer. På initiativ af nu pensioneret sognepræst Knud Oechsner var skabt grundlag for publikationen ’Hasle Sogns Historie – Fra Landsby til Århusforstad’, som udkom i 1990. Blandt startgrundlaget var desuden andre dokumentariske arbejder: Søren Nielsen havde i 1920’erne fotograferet bygninger i Hasle. Og arkitekt Plougmann Andersen afleverede erindringsmapper udarbejdet af Peter Dahl, født 1898. Senere har Arkivet modtaget et klippearkiv fra perioden 1937-1962, som kommuneingeniør Bay-Hansen stod bag.
Lokalarkiv-gruppen samler stadig materialer og klipper fra dagblade og ugeaviser stof om Hasle.
Udstillinger og foredrag
Udstillinger fra Hasle Lokalhistoriske Arkiv finder vej op i dagslyset på Hasle Lokalcenter f.eks. på Århusarkivernes dag i november. Arkivet bidrager med foredrag. Således er Erna Mikkelsen bestilt til foredrag ved Lokalhistorisk Samfunds generalforsamling på Møllevangskolen den 25. januar.
Vil du være med i det lokalhistoriske arbejde?
Spørgsmålet om behov for flere og nye kræfter besvares af Ulla Rasmussen med et overbevisende: "Ork ja!" Og Erna Mikkelsen tilføjer, at det vil være rart med lidt mere it-erfaring i Lokalarkiv-gruppen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.