At en halv snes elever med bopæl i Bispehaven skulle være sendt hjem med tænkepause fra skolen i december, lyder ifølge Ellekærskolens pædagogiske leder Christian Wibe Nielsen grotesk. Han afviser kategorisk, at eleverne kan være fra Ellekærskolen. Og han har svært ved at forestille sig, at antallet selv med elever fra andre skoler, der har elever fra Bispehaven, kan komme op på en halv snes ad gangen.
Tænkepauser sjældne og kortvarige
Brug af tænkepauser er sjældne på Ellekærskolen. "Det kommer kun på tale i yderste konsekvens," forsikrer Christian Wibe Nielsen, "og kun i tilfælde af vold eller trusler om vold. Ingen elever sendes hjem uden forudgående kontakt til hjemmet."
Det er Christian Wibe Nielsens oplevelse, at en tænkepause opleves som en hård sanktion af eleverne. En tænkepause følges op med et møde på skolen med eleven og forældrene.
En tænkepause vil normalt være begrænset til resten af dagen eller den følgende dag. En tænkepause fra Ellekærskolen må højst vare tre dage. Og Christian Wibe Nielsen kan kun erindre tre dages tænkepause anvendt en enkelt gang. Christian Wibe Nielsen stiller sig derfor tvivlende over for, at der kan forekomme tænkepauser på op til ti dage.
Fravær betragtes med alvor
Christian Wibe Nielsen vil ikke udelukke, at elever truffet i boligområdet opholder sig uden for skolen i skoletiden af andre grunde end en pålagt tænkepause.
"Vi tager fravær meget alvorligt," siger Christian Wibe Nielsen, "og det samme gælder, hvis elever møder for sent. Den slags griber vi ind over for, og om nødvendigt tager skolens socialrådgiver problemet op med elevens forældre."
Fornuftig hverdag på Ellekærskolen
Når alt det er sagt, er det vigtigt for Christian Wibe Nielsen at pointere, at Ellekærskolen i lang tid har haft en rigtig fornuftig hverdag.
Det skyldes ikke mindst, at der tages hånd om tilløb til problematisk adfærd, og at samarbejdet mellem skole, kommunale institutioner, myndigheder og andre i området er så frugtbart, som tilfældet er.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.