Er det forskelsbehandling, når boligforeninger sidestilles med private grundeejerforeninger? De skal selv betale hele regningen, hvis de vil have nedgravede affaldscontainere. Midtbyen får kommunalt tilskud.
"Det er hensigten at fortsætte nedgravningen, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. Samtidig understøttes ønsker fra boligforeninger om ligeledes at etablere nedgravede løsninger. Dette vil fremadrettet effektivisere indsamlingen af dagrenovationen generelt samt give et bedre arbejdsmiljø.
Også brugerne er meget tilfredse med de nye nedgravede systemer. Det dokumenterer brugertilfredshedsundersøgelser gennemført af capacent i 2008, hvor 85 % af brugerne giver udtryk for, at de generelt er meget tilfredse eller tilfredse med systemet."
Det er ikke gratis
Citatet stammer fra "Forslag til Affaldsplan 2009 – 12", udgivet af AffaldVarme, Århus. Der peges ikke konkret på, hvilke boligforeninger eller boligområder, der kan komme i betragtning, men det fremgår af planen, at det vil betyde en stigning i renovationsafgiften – en stigning, der dog ligger under den generelle prisudvikling.

Århus Byråd har i to omgange bevilget penge til nedgravede containere i Midtbyen. I den seneste indstilling fra september 2008 blev der også åbnet mulighed for, at private grundejere, herunder boligforeninger, kunne komme med i ordningen. Der er blot det men, at private selv skal betale udgiften.
Forskelligartede løsninger
Dorthe Hamann, der er afdelingschef i AffaldVarme Århus, oplyser, at baggrunden for byrådets beslutning var, at man ikke ønskede at være smagsdommere eller diktere, hvilken affaldsløsning boligforeningerne skulle benytte. Løsningerne er mangeartede i pris og kvalitet. Da der er penge involveret, har borgerportalen sendt en mail til den nyvalgte rådmand for teknik og miljø, Laura Hay (V). Er der tale om forskelsbehandling, når byrådet har givet penge til nedgravede containere i midtbyen, men ikke i de store boligområder? spørger vi og venter spændt på svaret.

Boligforeninger er i gang
Flere boligforeninger er allerede gået til lommerne. Alboa, der er en administrativ sammenslutning af Bo&Liv, Viby Andelsboligforening og Højbjerg Andelsboligforening, har etableret nedgravede containere i en bebyggelse. Det samme er tilfældet for Brabrand Boligforening, Boligselskabet Præstehaven samt en enkelt privat ejerforening. Indtil nu er der nedgravet 13 selvfinasierede containere. Boligforeningen Vesterbo har planer om 10 underjordiske affaldbeholdere i en større bebyggelse.

Lavere anlægsudgifter
På aarhusvest.dk har vi i tidligere artikler beskrevet, hvilke fordele og ulemper der er ved nedgravede containere. På grund af anlægsudgiften og forskellige tekniske forhold, vil der blive lidt længere at gå med affaldet, men til gengæld vil området tage sig pænere ud. Der bliver næppe så meget rørarbejde i forbindelse med etablering af underjordiske containere i de større boligområder, som i Midtbyen, skønner afdelingschef Dorte Hamann, fra AffaldVarme, Århus. Anlægsudgiften vil derfor blive noget lavere end i Midtbyen. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.