Vel blev politi og brandfolk beskudt med fyrværkeri nytårsaften. Ikke desto mindre fastholder politiet i en pressemeddelelse, at kriminaliteten fortsat er faldende i Gellerupområdet.
Fortsat faldende kriminalitet
For et halvt år siden blev tal for faldende kriminalitet offentliggjort. Nye tal fra politiet viser, at faldet er stabilt også i oktober, november og december i forhold til det foregående år. Selv nytårsaften var der i Gellerupområdet kun 8 anmeldelser mod 23 året før. Og Gellerupområdet er faktisk på størrelse med Midtbyen og rummer op mod en halv snes tusinde beboere.
Anders Glahn er leder af klubarbejde og ungdomsskole i Gellerup og en ildsjæl, der er med i snart sagt enhver samarbejdsrelation i bydelen. Aarhusvest.dk har spurgt Anders Glahn, hvad årsagen til den faldende kriminalitet er.
Fælles indsats forebygger kriminalitet
"Fællesskab i lokalsamfundet," kommer det prompte fra Anders Glahn: "Fællesskab er den afgørende forudsætning. Ingen kan gøre det alene. Vi har et fasttømret samarbejde med gensidig tillid på alle niveauer. Ikke alene mellem institutioner og myndigheder, men også boligorganisation, frivillige, forældre, børn."
Samarbejdet præges ifølge Anders Glahn af en positiv ånd på tværs af forskelligheder. Og af vilje til indsats for Gellerup ud over egne opgaver og eget formål.
"Vi når resultater ved at være gode til det, vi hver især kan. Og, – ved at sætte os og tale sammen om at løse problemer, der naturligvis stadig vil opstå," tordner Anders Glahn: "Vi har en god stemning på tværs af folk, der kan og skal noget forskelligt, men som alle brænder for det her lokalsamfund."
"Det betyder, at myndigheder ikke er ene om at tage affære over for optræk til problemer. Alle bidrager med, hvad de hver især er gode til. Det samme budskab, der kommer ud fra boligforeningen, lyder fra prædikestolen i kirken og under fredagsbønnen i moskeen, Og foreninger og frivillige bidrager med at tjekke hver deres del af de offentlige og fælles rum af."
Kaffe og beredskab
"Vi er gode til at drikke hinandens kaffe og deltage i hinandens fester," påpeger Anders Glahn som forklaring på et udbredt beredskab, der hurtigt kan aktiveres. Han indrømmer med et undskyldende grin, at han nyder en tur rundt i foreninger, når der skal fordeles opgaver for at forebygge optræk til ballade: "Det koster en pose kaffe af og til, men det virker!"

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.