"Der er ingen forbedringer i de sociale levevilkår i et boligområde som Gellerup, og alligevel falder kriminaliteten."
Samarbejdende fælleskab giver lavere kriminalitet
Det pointerer Anders Glahn, der er leder af klubarbejdet i Gellerupområdet. Den positive udvikling tilskriver han det samarbejdende fællesskab, som vil en anden dagsorden i lokalområdet end den, en lille gruppe af kriminelle og ballademagere forsøger at sætte: "Den gruppe er det op til politiet og de sociale myndigheder at tage sig af, men forældre, beboere, frivillige, foreninger, boligforening, professionelle, – ja, alle os andre, der bor eller virker i lokalområdet, kan hver gøre vores til, at gruppen af kriminelle og ballademagere ikke får følgegrupper, medløbere eller publikum."
Massiv indsats
Anders Glahn fortsætter: "Gruppen af kriminelle og ballademagere får ikke længere opmærksomhed. Ingen vil have noget med dem at gøre, og de får ikke mere lov til at sætte dagsordener. Når ’banditterne’ er alene på gaden, har politi og socialforvaltning langt bedre muligheder for at tage affære over for dem og skabe tryghed i området. Det har krævet en massiv indsats i 2009 fra politiet og de sociale myndigheder, men i øjeblikket er den hårde kerne væk eller under kontrol."
Levevilkår ikke forbedret
Men fordi der ikke er sket noget i forhold til fattigdom og andre sociale levevilkår, erkender Anders Glahn, at problemerne ikke er løst en gang for alle. Det samarbejdende ’beredskab’ i lokalsamfundet skal opretholdes. "Vi skal bevare den gode stemning blandt alle de mange, der bidrager med det, de hver især er gode til. Vi skal blive ved med at stole på hinanden, og vi skal vide, hvem vi kan kontakte, når vi står over for et problem, det ligger uden for egen rækkevidde at klare." Med et stort smil bryster Anders Glahn sig af selv at være rigtigt god til at bede om hjælp.
Giv unge bedre rammer!
"Og," påpeger Anders Glahn med eftertryk, "så skal vi give de unge rammer, hvor de kan foretage sig noget. Unge skal have muligheder for at gøre noget, for at blive fascineret, for at lade sig begejstre. De skal have selvtillid og tro på, at de kan klare sig. De skal have muligheder for at vokse."
Kort Pause: "Jeg har ikke talt færdig, jeg trak bare vejret."
"Vi skal give de unge færdigheder, selvtillid og evne til at udtrykke sig sprogligt. De skal have mod til at udtrykke deres følelser og lyst til at begå sig sammen med andre. Vi voksne skal se, hvad der gør de unge glade, og hvad der gør dem kede af det," slutter Anders Glahn med en dyb indånding.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.