Udlændingeservice har besluttet at kigge på den familien Tola’s sag en gang til. Det sker efter, at den irakiske families advokat har klaget til Udlændingeservice og Integrationsministeriet, fremgår det af brev fra advokaten.

To hovedpunkter 
Oplysninger fra Den Danske Ambassade i Bagdad indgår ikke i Udlændingeservice’s behandling af sagen, skriver advokaten til Udlændingeservice. Derfor kan sagen genoptages og det har advokaten bedt Udlændingeservice om at gøre.
Til Integrationsministeriet har advokaten klaget over, at Vinne skal rejse udenlands for at søge opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens § 9c.
Søges fra udlandet
Heraf fremgår det, at der kan gives opholdstilladelse, hvis "ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler herfor." Længere nede i lovteksten står, at man skal have opholdstilladelsen på plads inden man rejser ind i Danmark. Der er dispensationsmuligheder, men Udlændingeservice har tillagt Vinnes Australske statsborgerskab større vægt end hensynet til familien.
"Vi er helt uskyldige. På ambassaden i Bagdad fik vi at vide, at det var sikkert, at vi ville få opholdstilladelse i Danmark, og at sagsbehandlingstiden var kortere", fortæller Thomas Tola. Ambassaden skriver i en mail til Thomas Tola, at ordet "sandsynligt" er blevet brugt i samtalen om opholdstilladelsen.
Velintegreret i Danmark
Selv, hvis ambassaden har ret, er familien alligevel blevet fejlinformeret, når man ser på sagens faktiske forløb, skriver advokaten. Hun tilføjer, at familien Tola har disponeret efter de oplysninger de var i besiddelse af og henviser i øvrigt til, at familien er velintegreret og har et stort dansk netværk. Thomas Tola fik dansk statsborgerskab i 1991 og det samme har de to døtre fået, trods det at familien boede i Australien.
På den baggrund beder advokaten Udlændingeservice om at ændre sin afgørelse, så Vinne Tola’s opholdstilladelse ikke bortfalder. Hun anmoder også om, at Vinne Tola kan blive i landet så længe sagen behandles.
Må ikke opgive bopæl
Også udlændingelovens § 17 er i spil. Vinne har tidligere haft tidsubegrænset opholdstilladelse som familiesammenført ægtefælle, men af lovteksten fremgår, at "En opholdstilladelse bortfalder, når udlændingen opgiver sin bopæl i Danmark. Tilladelsen bortfalder endvidere, når udlændingen har opholdt sig uden for landet i mere end 6 på hinanden følgende måneder."
I 1992 rejste Vinne til Australien med sin mand. I perioden fra 2004 – 08 har familien boet i Irak. Fraværet fra Danmark er en af kernepunkterne i myndighedernes argumentation.

Læs paragrafferne her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.