Gellerup og Toveshøj huser mellem 60 og 70 foreninger. De færreste af dem har fast adresse eller et fysisk tilhørssted. Med støtte fra Landsbyggefonden startede Brabrand Boligforening derfor Foreningernes Hus i de tomme lokaler i Nordgårdsskolen.

Lørdag d. 30. Januar skulle huset så stå sin første prøve. Husets tre medarbejdere havde inviteret Gellerups og Toveshøjs mange foreninger til et dagsseminar, hvor formålet var at høre foreningernes bud på, hvordan huset kan bruges.

Det var netop muligheden for en fysisk adresse, som foreningerne lagde vægt på under seminaret.

Fast adresse og gode fasciliteter

”Vi har eksisteret i seks år, og i alle årene har vi flyttet vores udstyr fra sted til sted.” Sådan fortalte formanden fra Den Aktive Kvindeforening, som var en af seminarets oplægsholdere.

Tre foreninger var indbudt til at holde et oplæg om deres forening og herefter komme med ønsker og håb til huset.

Alle foreningerne understregede, at det var vigtigt for dem at få en fast adresse i huset, og at de gratis kunne benytte husets faciliteter til deres aktiviteter.

Udfordringen blir at finde balancen 
Oplæggene og deltagers efterfølgende spørgsmål viste også, at et af husets store udfordringer bliver at finde grænsen mellem foreningernes individuelle formål og husets fælles identitet.

De enkelte foreningerne fandt det vigtigt ikke at blive opfattet som en ’etnisk forening’, men at de stadig ville være kendt for deres individuelle arbejde. Foreningerne ønskede derfor også, at huset udviste respekt for kulturelle forskelle og individuelle formål.

Husets leder, Per Thomsen, understregede i den forbindelse, at han ville arbejde for at bevare de enkelte foreningers integritet, men samtidig ønskede han selvfølgelig at opnå en synergi ved at samle foreningerne under samme tag. Eksempelvis kan koncerter, fællesspisninger og andre arrangementer være til at skabe fællesskab på tværs af foreningerne.

Blik mod vest
Efter den fælles debat, hvor foreningerne kunne få et første indblik i hinandens ønsker, havde Foreningernes Hus inviteret Trivselshuset i Holstebro til at fortælle om deres hus, som på mange måder minder om Foreningernes Hus.

Lederen af Trivselshuset fortalte blandt andet om, hvordan han forsøger at give foreningerne individuelle ejerskab i huset, men samtidig skal de udvise respekt og samarbejdsvillighed over for husets drift.

Seminaret viste husets styrke
Alt i alt var det et spændende seminar, hvor de 25 fremmødte deltagere aktivt gik ind i debatten om husets virke og formål.

Seminaret afspejlede tydeligvis husets mange muligheder og styrker. Her kan foreninger komme med hver deres dagsorden, og i kræft af deres tilstedeværelse i de samme omgivelser opnå en synergi.

Foreningerne luftede allerede idéer om at få politikere ud til huset og diskutere integration eller holde fællesspisninger og fælleskoncerter, hvor alle foreningerne kunne hjælpe til. 
Link til Trivselshuset i Holstebro: www.trivselshuset-holstebro.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.