"Det er træls, at unge i Gellerup kaldes kriminelle. Det er langt de fleste unge i Gellerup nemlig ikke. Vi skal kun kalde de få, der er det, for kriminelle," siger lederen af Lokalpolitiet i Århus Vest, Jens Espensen.
Færre anmeldelser til Politiet
I en kommentar til det faldende antal anmeldelser i Lokalpolitiets område, der omfatter Gellerup, Holmstrup og Hasle, siger Jens Espensen: "Faldet er sket på trods af, at en målrettet politiindsats med også opsamling af anmeldelser gennem patruljering af flere betjente i sig selv øger mængden af anmeldelser." Desuden er det Jens Espensens indtryk, at Politiet modtager anmeldelser, som ikke tidligere gav anledning til henvendelse til Politiet.
Samarbejde bag positiv udvikling
"Jeg kan ikke garantere for, at faldet holder," indrømmer Jens Espensen, "men vi har set en positiv udvikling. Det skyldes det samarbejde, vi har i lokalområderne. Vi kan snakke sammen og lære af hinanden på tværs, og vi kan træffe klare aftaler om, hvem der gør hvad. Med sikkerhed for, at det bliver gjort. Og så er det i orden med mig, at en anden end Politiet løser en konflikt, hvis en anden kan gøre det bedre."
Jens Espensen understreger, at samarbejdet åbner mulighed for at gøre brug af forskellige kompetencer afhængigt af, hvad der er bedst i en bestemt situation. Men han fremhæver samtidigt forskellige former for respekt. Den respekt, unge kan have for egne foreningsaktive, forebygger til tider bedre problemer end den respekt, de unge har for Politiet.
En kop kaffe i stedet for ballade
Opklaringen af branden i Børneinstitutionen Viben takket være overvågningskamera anser Jens Espensen for et vigtigt signal om, at Politiet får forbrydelser straffet. Men det kan være vigtigt for at undgå ballade, at der i stedet for kampklædt politi kommer andre på banen, det ikke er så interessant at komme i kamp med.
"Når der er optræk til ballade, kan vi med kort varsel have op til 60 professionelle og frivillige ude i området. Det forebygger, så vi i stedet for ballade får en kop kaffe og en snak hos hinanden," lyder det med tilfredshed fra Jens Espensen. Han oplever, at ballademagere fryses ude, og at "— det er okay at være ordentlig."
Tryghed
Arbejdet med tryghed i lokalområdet tillægger Jens Espensen stor betydning. Derfor er det også politiarbejde at være med til at bestemme sammen med boligorganisationer og kommune, hvordan bevoksninger, belysning og færdselsmuligheder skal være. Målrettet politiindsats for tryghed betyder, at antallet af røverier i hele lokalpolitiets område er faldet fra 38 i 2007 til 23 i 2009.
"Men jo mere vi opklarer, jo mere kontorarbejde får vi, og det går paradoksalt nok ud over det opsøgende arbejde ude blandt beboerne," konstaterer Jens Espensen med et skævt smil og tilføjer: "Mange i vores område ved ikke, hvad dansk politi er. Derfor er det vigtigt at komme ud og trykke folk i hånden og høre, hvordan de har det."

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.