"Jeg synes, det er fint, at beboerne markerer sig. Stod det alene til mig, så skulle der ingenting rives ned, men det er et politisk forlig."
 
Det siger Helle Hansen, der er afdelingsformand i Gellerupparken. Portalen beder hende kommentere, at beboere i Gellerup har dannet en protestgruppe mod nedrivning af blokke. Hun oplyser, at afdelingsbestyrelsen allerede har holdt møde flere af beboerne i de blokke, der vil blive berørt af nedrivning, hvis boligforeningens foretrukne forslag bliver vedtaget. Mødet fandt sted i beboerhuset Yggdrasil, hvor 80 mennesker havde fundet vej.

Mange holdninger
"Der er mange holdninger blandt beboerne. Nogle opfatter det som en mulighed, bare de bliver tilbudt en anden nyistandsat lejlighed. Andre vil ikke flytte, eksempelvis fordi de har ofret mange penge på deres lejlighed. Når folk ringer og spørger, om deres lejlighed bliver revet ned, kan jeg ofte fortælle, at deres blok ikke ser ud til at blive berørt, men hvis den gør, så kan de få tilbudt en anden lejlighed i Gellerupparken. Og den oplysning synes de fleste at være tilfredse med, fordi de også ønsker forandringer," siger Helle Hansen.
Tryghedsgaranti i køkkenet?
Spørgsmålet om den endelige udformning af tryghedensgarantien er endnu uafklaret. Som det er i øjeblikket, har beboerne mulighed for at låne penge af boligforeningen til at få nyt køkken i deres lejlighed. Det betyder en månedlig stigning i huslejen på ca. 500 kr. over ti år. Hvis en beboer fra en blok, der skal nedrives, bliver genhuset i en lejlighed med nyt køkken, overtager vedkommende så huslejestigningen? Eller kan beboere forvente at komme til en lejlighed med et nedslidt køkken.
Tre forslag kombineres
Styregruppen for helhedsplanen har udvalgt tre forslag, som snart sendes til høring. Helle Hansen forudser en lang proces, hvor meget endnu kan nå at ændre sig.
"Jeg har selv svært ved at se, hvordan de tre forslag, der er sendt i høring, kan blive kombineret til et. Og når jeg går en tur i området, som det ser ud i dag, så har jeg også svært ved at forestille mig, at det en dag måske kommer til at ligne det på tegningerne. Jeg tror  helt sikkert, at der kommer til at ske ændringer, for det har byrådet bestemt, at det vil have. Men jeg forventer, at byrådet tager al den snak om borgerinddragelse alvorligt i denne sag," siger hun.
Hun slår fast, at nedrivning af blokke er et politisk udspil, primært fremført at Gert Bjerregaard, som sidste forår proklamerede at seks blokke skulle nedrives. Det antal blev forhandlet ned til tre.
De fire forslag, som rådgiverne fremlagde efter processen med workshop og borgerinddragelse, fokuserede slet ikke på nedrivning. Et undlod helt nedrivning, men et andet fjernede en opgang, et tredje forslog en blok væltet. Kun et forslag forslag tre blokke revet ned.
Det handler om mennesker
"Ordet udtynding blev ofte brugt af daværende rådmand, Gert Bjerregaad i forbindelse med spørgsmålet om ændring af beboersammensætningen. Det udtryk bryder jeg mig ikke om – vi taler om mennesker – ikke træer. Og jeg hørte aldrig Bjerregaard tale om, hvor de nye boliger skulle bygges til folk, som var blevet udtyndet."
Den nystartede protestbevægelse er i gang med at samle underskrifter ind og får hjælp af Enhedslisten, der står udenfor den aftale, der er indgået mellem Brabrand Boligforening og byrådet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.