Gellerup Bibliotek huser Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv, hvor der findes et register over foreninger helt fra 1910 i Årslev-, Brabrand- og Gellerupområdet. Registret holdes ved lige med oplysninger om nutidens foreningsliv.
Det er blot en af de ting, Vibeke Harsberg og Børge Nielsen viser frem af det, Arkivet kan præsentere for lokalhistorisk interesserede. Eller for dem, der har brug for informationer om denne del af Vestbyen fra i dag og tilbage til en tid, hvor gårde som Tousgården prægede området med deres marker.
Send os foreningsblade og opslag i opgange
Vibeke Harsberg og Børge Nielsen bedyrer, at Arkivet ikke alene er interesseret i gamle ting. De efterlyser aktuelle foreningsblade og udsendelser fra foreninger. Og de håber, at foreninger i Gellerupområdet bliver mere flittige til at sende blade og udsendelser til Arkivet. En anden mulighed er at aflevere materialet på Gellerup Bibliotek. "Også opslag i opgange og indbydelser til arrangementer er meget velkomne," forsikrer Vibeke Harsberg.
Både Børge Nielsen og Vibeke Harsberg er med i en gruppe på syv, der står for Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv. Begge har været med siden Arkivets start i 1982.
Mange lokalhistorisk interessede
Interessen for lokalhistorie viser sig bl.a. på lokalhistoriske aftener, som Arkivet nu i 16 år har arrangeret sammen med Gasværket i Brabrand. Her i januar mødte over to aftener 220 deltagere op til foredrag om Brabrand Boligforenings historie.
Børge Nielsen fremviser stolt en fornem registrering af artikler fra lokale blade. Fra registreringen efter emner finder vi Brabrand Boligforenings stiftelse. Den er omtalt i Brabrand Borger Blad, hvor det fremgår, at den 29/4 1948 "— startedes en Boligforening, hvis Formaal er snarest muligt, hvis fornøden Tilslutning opnaas, at søge opført Andelslejligheder." Kasserer i foreningen bliver kommuneassistent Niels Schjeldahl, som er eneste nulevende fra stiftelsen.
Man kan roligt sige, at tilslutning blev opnået. 
Materialer om Gellerups historie
Som tidligere redaktør af Skræppebladet (Brabrand Boligforenings beboerblad)har Børge Nielsen sikret sig billeder til Arkivet fra Skræppebladet, indtil det blev digitalt. Gellerupbebyggelsens forhistorie er dokumenteret i en omfattende samling af artikelkopier, som er under registrering i Arkivet. Blandt meget andet fortæller Arkivets billedsamling om de oprindelige gårde, der lagde jord til de boliger, vi ser i dag.
Arbejderfane
Brabrand-Åslev Lokalhistoriske Arkiv rummer en fanesamling. Den ældste er fra 1887 og tilhørte Brabrand og Omegns Arbejderforening, forløber for den lokale socialdemokratiske forening. Fanens røde dug er prydet med kornneg, le, fork og rive. Det er tegnet af kunstneren Jens Hansen-Årslev, hvis historie man også kan få på Arkivet. Og den er bestemt heller ikke kedelig!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.