"Der gøres en særlig indsats i de udsatte bydele i form af helhedsplanerne. Det er et omfattende arbejde, der er i gang, og jeg mener ikke, at der skal iværksættes flere initiativer, før vi kender effekterne af det, vi allerede har sat i gang."
Det svarer Marc Perera Christensen, Rådmand for Kultur og Borgerservice, da Aarhusvest.dk beder ham vurdere behovet for en særlig indsats i udsatte bydele i Vestbyen.
Tilbud i Vestbyen
Marc Perera Christensen fremhæver en række ordninger og initiativer fra hans magistratsafdeling af særlig betydning for Vestbyen.
Det gælder fritidspas-ordningen, som giver børn og unge i familier med lav indkomst mulighed for at deltage i en fritidsaktivitet fra 0. til 9. klasse. Kultur og Borgerservice arbejder bl.a. gennem Globus1 på at styrke foreningslivet i Vestbyen. Rådmanden nævner støtte til integrationsprojekter gennem ’Rammen til mindre initiativer’ og støttebidrag til bl.a. Sporttrack og 8210 Rap Dance Center, samt en flerårig aftale med Gellerupscenen.
"Kulturhuset i Herredsvang er et godt eksempel på, hvordan Kultur og Borgerservice – i samarbejde med en række boligforeninger – bidrager til at understøtte og fremme kultur og fritidsaktiviteter i et udsat boligområde. Kulturhuset indeholder bl.a. møde- og aktivitetsfaciliteter og et ombygget, større og mere moderne bibliotek. Kulturhuset har givet væsentligt bedre rammer for foreningsliv og forskellige frivillige aktiviteter inden for både kultur, læring og fritid," udtaler Marc Perera Christensen.
Ligeledes fremhæver Marc Perera Christensen Gellerup Bibliotek som en vigtig samarbejdspartner i forhold til det lokale kulturliv: "Bibliotekerne i Hasle og Gellerup er med i en række spændende initiativer, hvoraf nogle har mere social karakter; f.eks. projekt Bogstart, lektiecaféer, Folkeinformation. Desuden rummer Gellerup Bibliotek Sundhedshus, Jobhjørne og it-guider."
Ingen ansøgninger fra Vestbyen
Marc Perera Christensen oplyser, at der i efteråret 2009 ingen ansøgninger var fra udsatte boligområder i Vestbyen om tilskud til renovering og byggeri af egne foreningsfaciliteter. Det kan ifølge Rådmanden skyldes, at forenings- og fritidsfaciliteter i Vestbyen overvejende ejes og vedligeholdes af Kommunen.
Midlertidig projektfinansiering en udfordring
Ifølge Marc Perera Christensen er midlertidig finansiering af projektarbejde en udfordring. Og han vedgår, at Århus Kommune ikke altid har økonomiske muligheder for at videreføre de konkrete projekter. "Men vi arbejder løbende på at opsamle de gode erfaringer fra projekterne, og vi inddrager tiltagene i vores almindelige drift inden for de økonomiske resurser, vi har til rådighed," slutter Rådmand Marc Perera Christensen. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.