"Der ligger ikke en plan B i skuffen, hvis beboerdemokratiet siger nej til helhedsplanen. Det her er simpelthen planen. Det er ikke til diskussion, at det er nødvendigt at gøre noget nu og vi burde nok have gjort det for lang tid siden. Lad os fokusere på de 95 procent af planen vi er enige om".
Det sagde borgmester Nicolai Wammen på onsdagens byrådsmøde, hvor dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj var til afsluttende debat forud for høringsfasen, der nu går i gang og varer næste måned ud. Borgmesteren, og med ham flere byrådsmedlemmer, roste Brabrand Boligforenings store indsats.
Byrådets partier, bortset fra Enhedslisten, bakker op om helhedsplanen, der har som hovedsigte at gøre Gellerup til en attraktiv bydel. Det kan for eksempel ske ved etablering af en bygade og udflytning af 500 kommunale arbejdspladser og ved en ændring af beboersammensætningen.
Nedrivning og  salg et mantra
"Hvordan kan det være, at nedrivning og salg er blevet et mantra? Er det nødvendigt for at skabe ændringer i et boligområde?" Spurgte Jette Jensen fra Enhedslisten, der godt kunne følge tankerne om, at Gellerup i fremtiden skal bestå af både erhverv og boliger.
"Beboerne går ikke positivt ind i arbejdet, hvis man river deres boliger ned.", sagde hun og undrede sig samtidig over, at bilkørsel ville blive tilladt i bygaden og at en skole til området ikke var nævnt med et ord – ikke en gang ude i fremtiden.
Tre forslag i høring
Nu sendes tre forslag i høring – ikke blot blandt beboerne i Gellerup. Dette er en uhyre vigtig sag for alle borgere i Århus, sagde Nicolai Wammen. Der påhviler nu Århus Kommune og Brabrand Boligforening en meget stor informationsopgave, var alle enige om. Dorthe Lausten fra SF fandt, at høringsfasen er for kort, men erklærede sig enig i dispositionsplanens hovedpunkter.
Dejligt område
"Der er stadig mange, der ikke kender tryghedsgarantien og derfor er bekymrede. Gellerup er et dejligt område, også selv om der er store problemer. Vi skal huske at bevare det, der lykkes. Bydelen er børnerig og mange, der kommer hertil, er traumatiserede. Der er problemer med kriminalitet, affald og de unge, der ikke får en uddannelse", sagde Rabih Azad Ahmad fra de radikale. Han betegnede helhedsplanen som en god håndsrækning til Gellerup.
"Det er nok ikke realistisk at forestille sig, at meget vellønnede finder betonblokke attraktive trods lejlighedernes høje standard, men det er muligt at lokke flere ressourcestærke til, som kan klare sig selv", sagde Rabih Azad Ahmad, der påpegede, at rigtig mange i tidens løb har brugt Gellerup som springbræt til et villakvarter et andet sted i byen.
Selvforsørgelse
For Marc Perera Christensen fra de konservative, var Gellerups store problem beboersammensætningen:
"Den nuværende beboersammensætning suger flere penge ud af kommunekassen end den bidrager med. Der mangler økonomi og arbejdspladser".
Det fik Dorthe Lausten fra SF til at sige, at Marc Perera Christensen gjorde sig skyldig i en grov og nedværdigende generalisering. Marc Perera Christensen påpegede, at nogle af de effektmål, der er opstillet i helhedsplanen, netop omfatter forhold som beskæftigelse, uddannelse, kriminalitet og demokratisk deltagelse.
"Hvis ikke der var den slags problemer, hvorfor skulle vi så have dem som effektmål i planen?" Spurgte ham.
Ikke bekymret
Bünyamin Simsek fra Venstre sagde:
"Vi er ikke bekymrede for, at tryghedsgarantien ikke kan opfyldes. Nedrivning er nødvendig for at give plads til andre boligformer. Med den fraflytning, der er fra området, bliver det ikke noget problem at opfylde tryghedsgarantien. Vi er tilfredse med borgmesterens garanti: Hvis ikke Brabrand Boligforening kan skaffe opbakning til planen, bliver der heller ikke investeret kommunale kroner". I stedet for et stort boligområde skal der være tre, fire mindre områder med en blandet beboersammensætning, sagde han.
Bünyamin Simsek roste i øvrigt Brabrand Boligforening for at være konsekvent overfor de kriminelle. Hermed hentydede han til den bortvisningssag som borgerportalen tidligere har omtalt.
Nedrivning ikke et mål
"Jeg har stor forståelse for beboernes bekymring, og nedrivning er ikke et mål i sig selv, men det kan være en nødvendig forudsætning for den omdannelse, der skal ske i området", sagde Kristian Würts fra Socialdemokratiet. Han hæftede sig blandt andet ved, at gennemførelsen af helhedsplanen ville betyde udflytning af 500 kommunale arbejdspladser.

Jette Skive fra Dansk Folkeparti roste planen for den nye bygade, der vil højne standarden betydeligt. Hun sammenlignede med Åboulevarden, hvor man nu har fået en smuk bydel. Hun bakkede op om planen, men spurgte samtidig: "Vi vil gerne have en ændret beboersammensætning. Får vi det, hvis vi bevarer tryghedsgarantien?"

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.