Borgerportalen har, fra den 24. januar fulgt den irakiske familie Tolas sag. Familien, der er udvisningstruet, har nu fået et pusterum på cirka fem måneder. Det fremgår af advokatens brev til familien. Vinne Tola risikerer at skulle forlade landet og dermed blive adskilt fra sin mand, Thomas Tola og de to døtre Christina og Daniella. Vinne Tola har australsk statsborgerskab, mens resten af familien har fået dansk statsborgerskab.

Klage over sagsbehandling
Baggrunden er en klage til Integrationsministeriet over sagsbehandlingen i Udlændingeservice. Ministeriet har valgt at tillægge klagen opsættende virkning. Det betyder i praksis, at Vinne Tola kan blive hos sin familie i Danmark, så længe sagen er under behandling i ministeriet. Herfra oplyses det, at sager behandles i den rækkefølge de indløber, og at sagsbehandlingstiden er cirka fem måneder.

Manglede oplysninger
Familien klager over sagsbehandlingen i Udlændingeservice fordi en korrespondance mellem familien og den danske ambassade i Bagdad ikke er indgået i sagsbehandlingen på det tidspunkt, hvor Udlændingeservice har truffet afgørelse i sagen. Oplysningerne foreligger på mails, og der har også været mundtlig kontakt.

Uenighed
Thomas Tola føler sig fejlinformeret af ambassaden, hvor han fik den opfattelse, at det næppe ville volde problemer at få opholdstilladelse. Hvis familien flyttede til Danmark, ville sagsbehandlingstiden tilmed være kortere, lød beskeden fra ambassaden i følge Thomas Tola. Ambassaden, på sin side, siger, at den har oplyst familien om, at Udlændingeservice træffer afgørelse i den slags sager.

Uændret afgørelse
Denne uenighed om, hvad der er foregået mellem familien og ambassaden, indgår nu i Udlændingeservice overvejelser, men det giver ikke anledning til, at sagen vurderes anderledes. Udlændingeservice fastholder, at Vinne Tolas tilknytning til Danmark ikke er stor nok. Desuden har hun mistet retten til tidsubegrænset ophold fordi familien har opholdt sig udenfor Danmark i et længere tidsrum, dels i Irak, dels i Australien.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.