Midttrafik planlægger en række ændringer i busdriften gældende fra 2011. Linje 25 skal nedlægges og erstattes af linje 4A. Planen betyder også at endestationen ved Matildelundsvej forsvinder. Søndervangsallé skal åbnes mod Gunnar Clausens Vej med et vejgennembrud og bussluse. Eksisterende bump på Søndervangsallé fjernes og erstattes af andre trafikdæmpende foranstaltninger.

Kollektiv trafik under pres
Den kollektive trafik i Århus er ifølge Midttrafik, blevet presset fra flere sider. Passagermængderne har været aftagende, fordi flere kører i bil, og taksterne i busserne er kendetegnet ved højere priser. Samtidig er udgifterne til kørslen steget markant.

Midttrafik vil fremlægge en plan som skal være et modtræk til den negative tendens, fokus skal fremover være høj frekvens, lave rejsetider og bedre service for de store passagerstrømme, hvilket skal hjælpe med at vende udviklingen til en positiv spiral, hvor bedre betjening betyder flere og mere tilfredse passagerer.

Erfaringer andre steder fra
Ser man på erfaringer, ifølge Midttrafik fra Malmø og København, ”vil ressourcerne kunne anvendes mere effektivt ved at tillade lidt større gangafstande”. Videre i rapporten skriver Midttrafik, – ”Ressourcerne kan fokuseres på færre, enklere og mere direkte linjer, som med høj frekvens og lav rejsetid har lettere ved at konkurrere med bilen. Høj frekvens vil betyde lavere gennemsnitlig ventetid ved stoppestederne og direkte linjeføring, kombineret med ”fremkommelighedstiltag” skal minimere rejsetiden. Erfaringerne viser, at borgerne generelt gerne går lidt længere for at nå en sådan højklasset buslinje.”

Midttrafik omtaler i sin rapport forslaget om et højklasset bybusnet bestående af A linjer, som betyder færre busskifte, og som skal dække en stor del af Århus i en vifteform.

Den planlagte linjeføring for linje 4A er vist i rapporten på side 52.
Læs mere om Midttrafiks plan på
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.