Det Somaliske Forbund, der ligger centralt midt i Gellerupparken, blev stiftet for snart et år siden for at modarbejde den stigende kriminalitet og radikalisering blandt somaliske børn og unge.
Midlerne er først og fremmest lektiehjælp, undervisning, rådgivning til familier og information om almene samfundsforhold. Desuden lægges der vægt på, at foreningens aktive og frivillige medlemmer fungerer som rollemodeller.  
Ønsker ikke at modtage økonomisk hjælp
Foreningen ønsker at sende et klart signal om, at der blandt somaliere er en vilje til at integrere sig og klare sig på det danske samfunds betingelser. Derfor ønsker foreningen ikke at modtage økonomisk støtte udefra de første år, men klarer blandt andet huslejen til foreningslokalerne ved hjælp af medlemskontingent. Minimumskontingentet er på 100 kroner om måneden for en familie, men mange betaler meget gerne mere for at støtte foreningens formål.
En talsmand for Det Somaliske forbund
Mange tror, at Abdulmalik Farah er formand i Det Somaliske Forbund. Det er han ikke. Han er centerleder og bestyrelsesmedlem, og så er han meget engageret og aktiv i foreningens arbejde. Han har ved flere lejligheder udtalt sig til pressen på vegne af foreningen.
I forbindelse med drabet på en sagsbehandler i Holstebro udsendte Det Somaliske Samfund en pressemeddelelse, der tog kraftig afstand til drabet og samtidig understregede foreningens støtte til ethvert integrationstiltag for somaliere.
Integration gennem uddannelse
Abdulmalik Farah udtaler: ”Vi tror, at det giver bedre integration at få uddannelse. Hvis man ikke kan læse får man ikke arbejde.”
Derfor lægger foreningen stor vægt på lektiehjælp og undervisning. Såvel drenge som piger skal have passende udfordringer. Det vil sige, at foreningen laver individuel undervisning for børn, som er kommet bagefter i skolen, og måske af den grund er begyndt at pjække. Dette arbejde sker i samarbejde med de lokale skoler. I foreningens lister kan man se, at 195 børn er fast tilknyttede og ofte bruger foreningens aktiviteter og tilbud, og omtrent 50 børn har en løsere tilknytning.
En bred vifte af tilbud
Det Somaliske Forbund er glade for og stolte over det arbejde, der bliver lavet. Udover undervisning og lektiehjælp arrangeres der foredrag for børn og voksne. Det kan være foredrag om kriminalitet, sociale forhold og sundhed. I forbindelse med svineinfluenzaen fortalte en somalisk medicinstuderende om, hvordan det er muligt at forholde sig til og forebygge smitte. I det hele taget er generel information i højsædet, og familier har mulighed for at få rådgivning.
Børn og unge har en tendens til at blive uregerlige, hvis de ikke får rørt sig, derfor arrangerer foreningen også forskellige fysiske aktiviteter, som fodbold og svømning.
Kvinderne skal med i integrationsarbejdet
Det Somaliske Forbund har også fokus på kvinderne. Som Abdulmalik Farah siger, så er et meget stort antal af de somaliske kvinder alenemødre. Med op til fire eller fem børn kan det være helt umuligt at få tid og overskud til at hjælpe børnene med for eksempel skolearbejdet. Allerede nu er der socialt samvær for kvinder og børn hver weekend i foreningens lokaler. Det er dog ikke nok, efter sommerferien skal der etableres en kvindegruppe. Igen er det primære formål at forebygge øget radikalisering og kriminalitet blandt børn og unge.
Foreningen, Det Somaliske forbund, er et udtryk for at der blandt somaliere er opmærksomhed på problemerne med børn og unge. Ligesom det store arbejde foreningen gør, og den støtte som den får viser, at der er vilje og ressourcer til at gøre noget ved problemerne.
Læs mere om Det Somaliske Forbund her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.