Har du lyst til at stille op? Eller måske blot stemme til valget? For at kunne stille op og stemme skal du være fyldt 18 år, have fast bopæl i kommunen og stamme fra et land udenfor Norden.
På Århus Kommunes hjemmeside kan du læse mere om valget og hvordan du kan opstille som kandidat.

Fristen for at anmelde kandidater blev først sat til 12. februar. Men ikke mange har lyst til at sidde i rådet, åbenbart, så fristen er nu forlænget til 5. marts. Læs her om forlængelsen.
Integrationsrådet har plads til 20 medlemmer. Medlemmerne skal repræsentere Århus Kommunes flygtninge og indvandrere og organisationer og foreninger i Århus Kommune. 15 pladser skal fordeles mellem de største lande og landegrupper i forhold til størrelse. Fem pladser skal fordeles mellem organisationer og foreninger.

Derfor er medlemmerne ikke repræsentanter for deres lokalområde, men for deres lande. Det hindrer dem dog ikke i at bringe sager frem fra deres eget lokalområde.
Hvad laver Integrationsrådet?
Integrationsrådet medvirker til, at byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende. Integrationsrådet bliver hørt i sager om integrationsindsatsen, når de behandles i byrådet. Udover dette kan Integrationsrådet selv eller efter anmodning komme med vejledende udtalelser til byrådet.
Hvad har rådet lavet?
Integrationsrådet har eksempelvis været aktivt involveret i tilblivelsen af Århus kommunes integrationspolitik. Og i dag bruges integrationspolitikken som arbejdsplatform for Integrationsrådet. I perioden 2006-2010 har rådet haft fokus på beskæftigelse, bosætning og medborgerskab.
Rådet har også stået for arrangementer med erhvervsliv, politikere og andre repræsentanter for bysamfundet, bl.a. en konference om fordelene ved mangfoldighed på arbejdspladsen, og et dialogmøde om fællesskabet i Århus med efterfølgende ramadanspisning.
Integrationsrådet danner netværk
Integrationsrådet har et stort netværk og samarbejder med forskellige aktører i bysamfundet. Disse tæller blandt andet udvalget for Århus Kommunes Integrationspris, uddannelses- og beskæftigelsesudvalget, det lokale beskæftigelsesråd, Gellerup-sekretariatet, Århus Festuge, Kulturby 2017, erhvervslivet, Videnscenter for Integration og Århus Byråd.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.