2010 er af EU udnævnt til europæisk fattigdomsår. I Danmark åbner den nye socialminister Benedikte Kjær ‘ballet’ med en konference.
Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er fattigdom markant stigende i Danmark i disse år. Men hvem og hvor rammer fattigdommen?
Fattigdom i almene boligområder
Boligen, som udgives af Boligselskabernes Landsforening, kan berette om, at kontanthjælpsmodtagere tvinges på gaden, og at antallet af lejere, som ikke kan betale husleje, er stigende. Lokale beboerblade i Århus peger på samme tendens.
Noget tyder på, at det er bydele som Århus Vest med stort antal almene boliger, der påkalder sig interesse i det europæiske fattigdomsår. Og at det er beboere i bydele som Århus Vest, der bærer byrderne af en stigende fattigdom.
Der findes ikke en anerkendt økonomisk fattigdomsgrænse i Danmark. Socialministeren har endda ifølge Politiken afvist, at fattigdom kan måles. Men internationalt regnes den for fattig, som tjener mindre end halvdelen af den indkomst, der ligger midt i et samfunds indkomstniveau. Aarhusvest.dk har spurgt Jens Møller fra Det Boligsociale Fællessekretariat i Århus, hvor mange fattige der efter det kriterium er i Århus Vest.
Han oplyser, at der ikke findes præcise tal for, hvor mange der i Århus Vest er under den internationale fattigdomsgrænse: "Men der er en voldsom forskel på gennemsnitsindkomsten i hele Århus Kommune og boligområder i Århus Vest. I 2007 var gennemsnitsindkomsten i Århus 247.000 kr., mens gennemsnitsindkomsten i en boligafdeling i Århus Vest kan være hele 90.000 kr. mindre. Det må betyde, at en del beboere i afdelingen kan betegnes som fattige."
Fattigdom kan både være økonomisk og social
Ifølge Jens Møller kan andre forhold end økonomi skabe fattigdom: "Sociale udfordringer kan gøre et menneske eller en familie fattig på andre måder end økonomien." Samtidig erkender Jens Møller, at den form for fattigdom er svær at finde på anden måde end ved konkret kendskab lokalt. Men han tror, at den slags fattige også er overrepræsenteret i de almene boligafdelinger alene på grund af kommunens ret til socialt betinget tildeling af almene boliger.
Fattigdom og boligsocialt arbejde
Jens Møller erkender, at det boligsociale arbejde, der er vokset markant op i f.eks. Århus Vest, ikke på et enkelt fattigdomsår kan ændre ret meget på fattigdommens udbredelse i udsatte boligområder: "Vi kan med boligsocialt arbejde begrænse negative virkninger af udbredt fattigdom i et boligområde og bøde på fattigdom med trivselsfremmende tilbud."
"Men den boligsociale indsats for børn og unge vil på langt sigt bringe flere i uddannelse og arbejde og dermed nedsætte deres risiko for at arve fattigdommen."
"Derfor er indsatsen for børn og unge én af vores allervigtigste opgaver", slutter Jens Møller.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.