Den officielle side, hvor du kan få alt at vide om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj, er åbnet. På adressen www.helhedsplangellerup.dk er der nu en brugerrettet information.
Hjemmesiden er en del af Århus Kommunes nydesignede hjemmeside, men er skabt i samarbejde med Brabrand Boligforening. Siden holdes i en grøn nuance, som introducerer håbet om bedre tider.
Allerede på forsiden annonceres to borgermøder om dispositionsplanen (planen, som ligger til grund for helhedsplanen):

  • Mandag den 19.4.2010 kl. 19.00-21.00 i Globus 1 , Gudrunsvej 3A, Brabrand. 
  • Tirsdag den 27.4.2010 kl. 19.00-21.00 i Rådhushallen, Århus Rådhus.

Spørgsmål og svar
Hjemmesiden giver svar på en række spørgsmål, som man forestiller sig, at beboeren sidder med.
Et af spørgsmålene er, hvad beboerne får ud af helhedsplanen. Svaret indeholder faktisk essensen af hele planen:
"På kort sigt vil bedre belysning, beskæring af træer og buske, nye legepladser, grillsteder og en ny boldbane give beboerne flere muligheder og gøre området mere trygt.
På længere sigt vil flere arbejdspladser, kulturinstitutioner, erhverv, butikker og restauranter og en ny bypark give bydelen mere liv.
Formålet med planen er også, at området skal slippe af med sit dårlige ry. Både beboerne og resten af Århus’ borgere skal opfatte området som en attraktiv bydel, hvor man er glad for at bo – og hvor man gerne vil komme, selvom man ikke bor der."
Er der mere at sige overhovedet?
Ja, for der er ikke fundet penge nok, og i lokalområdet breder der sig en modstand imod at rive boliger ned – noget, som der er indgået politisk aftale om mellem byrådet og boligforeningen.
Beboerne mangler stadig at blive hørt. Den tid er kommet nu med borgermøde, informationskontor på Brabrand Boligforenings kontor, og snak i gaderne.
www.helhedsplangellerup.dk 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.