Folk med en anden etnisk baggrund end dansk, der har lyst til at fortælle deres immigrationshistorier i billeder som mosaik, billedkunst, street art, tegneserier, billedtæpper, skulpturer, fotokunst, video mv. kan hver torsdag fra kl. 12-15, med start fra den 18. marts, deltage i Pilotprojektet Spiderwomen, og fremstille en række individuelle og kollektive kunstværker om immigrationen til Danmark gennem de sidste 40 år.

Undervisning og vejledning af seks lokale billedkunstnere
Her vil deltagerne blive undervist og vejledt af seks lokale billedkunstnere med immigrationsbaggrund, som f.eks. Bettina Winkelmann, som er billedkunstner og kommer fra Tyskland, og Manilla Kuriakous, som er skrædder og kommer fra Syrien, i fem forskellige værksteder. Alle fem forløb starter i midten af marts og vil foregå ca. en gang om ugen indtil midten af juni. Det er gratis at deltage og kræver ingen særlige forudsætninger ud over lysten til at udtrykke sig og samarbejde med andre.

Formålet med spiderwomen projektet
Projektet Spiderwomen er sat i verden for at give deltagerne mulighed for at skabe kunst som vægter mangfoldighed og interkultur i indhold og form og skabe kunstværker som kan understøtte en positiv identitetsfølelse og tilhørsfølelse for både kunstnere, deltagere og beskuere. Ligeledes har projektet til formål at skabe kulturmøder der kan imødegå nogle af de udbredte fordomme der eksisterer ikke blot mellem de etniske danske og immigranter men også mellem forskellige etniske grupperinger.

”Af Lyst eller Nød”
Udvalgte værker vil indgå i Bymuseets kommende udstilling ” Af Lyst eller Nød” om migration.
Spiderwomen-projektet, som finder sted på Tekstilværkstedet på Kulturhus Herredsvang, støttes af Århus Kommune under ”Rammen til mindre initiativer”.

Flere informationer vil blive tilgængelige på hjemmesiderne www.khaa.dk (Kvindehuset i Århus), www.aarhusvest.dk (Det Kreative Værksted), www.aarhusvest.dk (Ungdomsskolen i Gellerup), www.aarhusvest.dk (Kulturhuset Herredsvang), www.huset-aarhus.dk (Huset – byens åbne værksted) og www.bymuseet.dk (Bymuseet Århus).

Har du brug for at vide mere om projektet, kan du kontakte Anne Dalsgaard på 61557586 eller ada@aabnet.dk eller Bodil Nielsen, projektleder for Global Art Work, på tlf. nr. 86 13 35 12, mobil 21 92 89 19 eller bodil@timeart.dk.   

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.