Der er brugertilfredshed med de nedgravede containere til husholdningsaffald i Midtbyen. En undersøgelse viser, at 85% er tilfredse eller endog meget tilfredse.
Men ’tilfredsheden’ har bredt sig til Vestbyen i den forstand, at aarhusvest.dk støder på spørgsmål om, hvorfor vi ikke også får nedgravede affaldscontainere i Vestbyen.
Det korte svar er, at det kan vi også godt få, hvis vi eller vores boligorganisation ønsker det.
Selv betale anlæg mod billigere renovation
Århus Byråd har i to omgange bevilget penge til nedgravede containere i Midtbyen. I den seneste indstilling fra september 2008 blev der også åbnet mulighed for, at andre uden for Midtbyen kunne komme med i ordningen. Dog på lidt andre vilkår.
De nedgravede containere på offentlige vejarealer er betalt af Kommunen. Private grundejere og boligorganisationer kan på egen grund få nedgravede containere mod at betale for etableringen. Til gengæld er takster for renovation forskellige. I Midtbyen betalte beboere i Midtbyen tilsluttet de nedgravede containere sidste år 1.830 kr. i renovationsafgift pr. bolig. Prisen var 1.645 kr. pr. bolig for nedgravede containere, som private eller boligorganisationer selv havde betalt for at få anlagt.
Forskellen betyder, at brugere af nedgravede containere i Midtbyen betaler en merpris for tømning til at dække den kommunale finansiering af anlægget. Vestbyen kan altså få nedgravede affaldscontainere på principielt samme økonomiske vilkår som Midtbyen, men praktisk betaler man selv for anlægget mod at spare 185 kr. pr. bolig om året i drift.
Krav til placering og antal brugere
Afdelingschef for Affald/Varme Dorthe Hamann har til et repræsentantskabsseminar i Boligselskabet Præstehaven oplyst, at anlæg af nedgravede containere kræver godkendelse af adgangsforhold. Det skal være muligt at løfte den nedgravede container så højt op med en lastbilkran, at containeren kan tømmes i bilen ved åbning af containerens bund. Men skal også påregne, at der skal være 50-60 husstande pr. container, for at ordningen er økonomisk konkurrencedygtig. Det kan betyde længere afstand for at komme af med husholdningsaffaldet.
Fordele
Der er fordele ved de nye nedgravede containere. Mon ikke de fleste af os synes, de er noget pænere end gængse containere eller affaldsbeholdere. Ifølge Dorthe Hamann er der miljømæssige fordele ved, at affaldet opbevares nedgravet og dermed afkølet. Og de nedgravede containere er mere sikre mod misbrug og hærværk.
Men det beror på en konkret vurdering i boligafdelinger og hos grundejere, om det er hensigtsmæssigt at skifte til nedgravede containere. Og hvornår det i givet fald skal ske. I hvert fald er det en god ide at spørge AffaldVarme til råds. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.