Aarhusvest.dk har tidligere omtalt bestræbelser for at få bøller, brandstiftere og ballademagere helt væk fra almene boliger. Det fremgik af en kontakt til Boligforeningen AAB, at formålet er at skabe gode og trygge rammer for beboere i almene boligafdelinger.
Udsættelse er ikke tillægsstraf
Århus Stiftstidende taler efter domme for grov kriminalitet om at straffe og sanktionere de domfældte og deres familier med udsmidning af deres lejlighed. Det sker både i artikel og på lederplads i avisen. Ganske vist peger Århus Stiftstidende i sin leder også på hensyn til områdets øvrige beboere.
Forelagt problemet på ny understreger AAB’s direktør Anders Rønnebro, at almene boligorganisationer ikke giver sig af med at straffe. Han bekræfter den opfattelse, at udsættelse af en almen bolig på grund af kriminalitet eller anden form for dårlig opførsel sker af hensyn til øvrige beboeres ve og vel. Det samme gælder, når almene boligorganisationer afviser dømte for alvorlige forbrydelser som brandstiftelse, vold og trusler om vold mod beboere eller ansatte.
Hensyn til øvrige beboere
Selv om det sker sjældent, er der ikke noget nyt i, at beboere i almene boliger sættes ud på grund af opførsel, som øvrige beboere ikke kan være tjent med. Det har altid været et vilkår for at bo alment. Og det vilkår gælder ikke kun i forhold til den eller de beboere, som har skrevet under på lejekontrakten, men også de pågældendes husstand og gæster.
"Det er politiets og domstolenes opgave at opklare og pådømme forbrydelser," siger Anders Rønnebro: "Det har boligorganisationer ingen myndighed til. Vi beskæftiger os ikke med at give tillægsstraffe. Men vi må kunne sikre tryghed i vore boligområder."
Myndigheder på banen
Repræsentanter for den almene boligsektor i Århus har med støtte af borgmesteren og andre lokalpolitikere kæmpet for et register til sikring af, at brandstiftere og ballademagere ikke kan fortsætte deres aktiviteter til skade for andre beboere ved flytning til en ny almen boligbebyggelse i byen.
"Vi vil stædigt holde fast i, at brandstiftere og ballademagere ikke skal have lov til at flytte rundt mellem almene boligafdelinger i Århus," sagde AAB-direktør Anders Rønnebro i december 2008 til Aarhusvest.dk
Det nytter ikke bare at flytte kriminelle og ballademagere rundt mellem almene boligbebyggelser med risiko for, at adfærd til skade for sagesløse beboere i almene boliger fortsætter.
Og det må være rimeligt at forlange, at det er landets myndigheder og ikke den almene boligsektor, der løfter opgaver med at forebygge, socialisere og resocialisere, hvor det kræver tvangsmæssige foranstaltninger for at kunne lykkes.  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.