"Skatte- og indtægtsgrundlaget er lavere i Århus Vest end andre dele af Århus Kommune," siger rådmand Hans Halvorsen i en kommentar til aarhuvest.dk i anledning af det europæiske fattigdomsår. Og tilføjer: "Det er uheldigt, at nogle områder af vores by halter bagefter, når det gælder indkomst."
Reel fattigdom i Vestbyen
Ifølge Hans Halvorsen er den økonomiske fattigdom i høj grad lokaliseret i Vestbyen. Og fattigdommen er reel. Som rådmand for det sociale område og beskæftigelse hilser Hans Halvorsen debat velkommen om en økonomisk fattigdomsgrænse. Han efterlyser en økonomisk målestok, der gør det muligt at vurdere udviklingen.
Lige hvor en økonomisk fattigdomsgrænse præcist skal ligge, lader rådmanden stå åbent. Men Hans Halvorsen er ikke bleg for en kontant personlig kommentar: "Jeg vil bare sige, at jeg nødig vil leve for de 8400 kr. om måneden, som her i landet svarer til en internationalt anerkendt fattigdomsgrænse."
"De mange krumspring i form af alle mulige andre "bløde fattigdomsindikatorer" har jeg svært ved at se meningen med," siger Hans Halvorsen.
Han tilføjer: "Jeg synes, det er godt, at vi i kraft af det europæiske fattigdomsår sætter fokus på de svageste grupper og den sociale udstødelse."
Boligsocial indsats bekæmper fattigdom
Hans Halvorsen udtrykker sin anerkendelse af den boligsociale indsats, boligorganisationerne står bag: "Den kommunale indsats er central, men den kan ikke stå alene. Det er fælles udfordring at give de udsatte boligkvarterer et løft. Derfor glæder det mig, at vi i Kommunen har et godt samspil med boligorganisationerne."
Uddannelse og beskæftigelse ser Hans Halvorsen som afgørende forudsætninger for et godt liv uden fattigdom: "Derfor arbejder vi målrettet på, at så mange som muligt får en uddannelse og kommer i job."
"Det er en hjertesag for mig, at vi får de mest resursesvage mennesker med i fællesskabet på arbejdspladserne og i foreningslivet. Det skylder vi både det enkelte menneske og samfundet," slutter Hans Halvorsen.  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.