Gellerup og Toveshøj er områder, der lukker om sig selv, og kun dem, der bor og lever i området, kommer der. Det er et problem, som Helhedsplanen helt nødvendigt skal gøre noget ved, mener rådmand for sundhed og omsorg, Dorthe Laustsen (SF). Men hun går ikke ind for nedrivninger for enhver pris, siger hun i et interview med Skræppebladet/Borgerportalen.

“Fra byggeriets start har området været præget af mange mennesker, der var udflyttet fra saneringsmodne ejendomme i midtbyen. Mennesker med mange sociale og økonomiske problemer, men mennesker der alligevel havde mange andre ressourcer,” starter Dorthe Laustsen.
“Sådan er det stadig. Området har en stor koncentration af socialt udsatte, og mange af dem er de såkaldte ikke-etniske danskere,” fortsætter hun.
“Området er lukket om sig selv, og kun dem, der bor og lever i området, kommer der. Det har givet anledning til mange myter om området i andre dele af kommunen og i samfundet i øvrigt. Myter, der er svære at aflive, fordi der er få, der har anledning eller lyst til at komme derud,” konstaterer Dorthe Laustsen.
Løs problemer og fjern myter
"
Derfor er det vigtigt, at området omdannes til en attraktiv bydel, hvor flere ressourcestærke personer vil flytte til – gerne i blandede former for bebyggelse med ejerboliger og erhverv. Det er også vigtigt, at borgerne i Århus får anledning til at besøge området, fordi der er en spændende bygade, sjove og interessante begivenheder, eller fordi de skal kontakte en kommunal myndighed eller har andet ærinde til området.”
Nedrivninger optager mig ikke så meget”
Det kan være nødvendigt at nedrive for at opnå, at der kan anlægges en bygade. Men nedrivninger er ikke et mål i sig selv,” siger Dorthe Laustsen.
“Vi skal sikre, at der er gode genhusningsmuligheder, og det er vigtigt at lytte til de høringssvar, der kommer. Hvis der er stor modstand mod nedrivninger, må man overveje, om der kan rives mindre ned. Jeg ser frem til, at det bliver en åben og konstruktiv proces”.
“Men det er rigtig vigtigt, at der også er fokus på den sociale del af helhedsplanen, så det sikres, at de problemer, der er i området, bliver mindre,” fortsætter Dorthe Laustsen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.