"Besøg i Globus1, Bazar Vest og Community Center Gellerup gav gode argumenter for mere om lokalsamfundsarbejde i undervisningen af socialrådgivere."
Det er en af de konklusioner, Anke Beuck drager af en samling om nordisk lokalsamfundsarbejde i slutningen af marts. Som international koordinator på Socialrådgiveruddannelsen i Århus var Anke Beuck med til at arrangere samlingen for nordiske forskere og undervisere.
Inspiration fra Vestbyen
"En deltager fortæller, at hun allerede har inddraget eksempler fra Vestbyen i sin undervisning," siger Anke Beuck og fortsætter: "Samlingen i Århus med besøg i Vestbyen var vellykket og blev for deltagerne inspiration til mere fokus på lokalsamfundsarbejde og boligsocialt arbejde."
Netop inspiration fra praksis fremhæver Anke Beuck som vigtig for at kvalificere socialrådgivere til boligsocialt arbejde i udsatte bydele og for udsatte grupper. "Besøg i Globus1, Bazaren og på Community Center Gellerup var, hvad tiden tillod. Vi ville gerne have besøgt meget mere i Vestbyen, men deltagerne fik i hvert fald et indtryk af engagement og begejstring i det sociale arbejde i den århusianske Vestby ".
Boligsocialt arbejde endnu vigtigere
"Efter min mening har vi altid skullet ruste kommende socialrådgivere til også at arbejde i lokalområder," lyder det fra Anke Beuck, "men nu er lokalsamfundsarbejde simpelthen blevet en nødvendighed."
"Det boligsociale arbejde har altid været vigtigt," uddyber Anke Beuck, "men det vil også komme til at spille en større rolle på grund af voldsomme nedskæringer i kommunerne, som også rammer borgere med brug for hjælp."
Anke Beuck taler om udsigt til besparelser i kommunerne, der vil gå ud over rettigheder til sociale ydelser og hjælp. Der mangler penge til både velfærdsservice og fattigdomsproblemer. Anke Beuck forudser, at udsatte borgere kommer i sidste række.
Boligsocialt arbejde afhængigt af projektmidler
Men Anke Beuck er også bekymret for, hvor meget en boligsocial indsats finansieret af midlertidige projektbevillinger kan løfte. Hun betegner den almene boligsektors oprettelse af et boligsocialt fællessekretariat i Århus som en lykkelig intention. Og hilser det velkomment, at boligorganisationerne arbejder på at bevare fællessekretariatet ud over den projektperiode, sekretariatet i første omgang har fået.
‘Venskabsprojekter’?
Det nordiske netværk om lokalsamfundsarbejde kan bruges til gensidigt inspirerende kontakter. "At dømme efter præsentation på samlingen i Århus er Vivalla-bydelen i Örebro et oplagt ’venskabsprojekt’ for helhedsplanen i Gellerup," foreslår Anke Beuck med et smil.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.