Næsten uanset hvad paneldeltagerne og ordstyreren forsøgte sig med: langt de fleste af de mange Gellerupborgere, der tog ordet i aftes til det store borgermøde, VILLE tale om moskeen. Nemlig den moske, som efter deres opfattelse mangler i helhedsplanen. 
Rigtig mange tog imod invitationen til at diskutere helhedsplan i Globus1. Der var sat stole frem til godt hundrede, men der kom mellem 200 og 300 diskussionslystne mennesker. Især muslimske kvinder var mødt talstærkt op for at bakke op om kravet om en moske.
Men moskeen står slet ikke nævnt i helhedsplanen – sådan har byrådet og boligforeningen valgt det. Initiativet skal komme fra muslimerne selv, når de har en grund og et projekt – det kører helt udenom helhedsplanen, sagde både Keld Albrechtsen fra boligforeningen og Nicolai Wammen og Laura Hay fra byrådet.
Følelsesladede indlæg
Men ingen kunne lukke debatten om moskeen. Nogle gjorde det til et spørgsmål om at anerkende Gellerupbeboernes tilstedeværelse og identitet, at moskeen skulle fremmes gennem helhedsplanen, og der var en række følelsesladede indlæg til fordel for moskeen – alle efterfulgt af klapsalver.
Og var det ikke moskeen, de efterlyste, så kritiserede de forslaget om at rive tre blokke ned. Flere beboere i de nedrivningstruede blokke kritiserede stærkt planerne, men fik det svar, at selv om det for den enkelte beboer kan være alvorligt, er det nødvendigt for områdets fremtid at tynde ud åbne op. Det viser al research fra andre lande, betonede rådmand Laura Hay. 
Et stort emne var også kvindernes mulighed for at kunne etablere butikker, og det giver helhedsplanen netop mulighed for ved hjælp af bygaden, sagde blandt andre Laura Hay (V):
"Kvinder har talentet til at starte selv, og vi vil gerne arbejde med at give iværksætterrådgivning."
Kritik gav mest bifald
Selv om der altså også var en række positive røster over for helhedsplanen, så var kritikpunkterne i overtal, og samtidig de indlæg, der gav mest bifald.  
Det betyder, at politikerne og Brabrand Boligforening, der tilsammen tegner forslaget til helhedsplanen, skal være smarte, hvis de gerne vil have beboerne i Gellerup og Toveshøj  til at stemme ja til helhedsplanen. I det mindste, hvis man skal dømme efter stemningen på borgermødet. For den var kritisk. 
Brandtale fra borgmesteren
Det var borgmester Nicoli Wammen fuldstændig klar over, da han fik ordet til afslutning. Det var nærmest en brandtale han holdt:
"Når der investeres et milliardbeløb, er det ikke for at genere nogen beboere, men for at skabe nye muligheder for jer. Om  moskeen vil jeg sige, at byrådet siger ja til, at der kan bygges en moske i Århus. Det kræver penge og et sted, og kommer I med det, så behandler byrådet ønsket som enhver anden byggesag. Men hvis nogen tror, at man ved at stemme nej til helhedsplanen kan få en moske, så tager man fejl," sagde borgmesteren og fastholdt, at han som politiker kæmper for en samlet by, hvor der også er plads til forskellighed.
Borgerportalen vil i de kommende dage beskæftige sig mere med de emner, der blev bragt op på det livlige borgermøde.
På tirsdag den 27. april kan de mange, der ikke nåede at få stillet spørgsmål, deltage i et nyt  borgermøde på Rådhuset.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.