Antallet af sigtede unge i Vestbyen er stigende. Gellerup har i forvejen de fleste unge lovovertrædere, og det tal steg igen i 2009 til 8,38 procent af aldersgruppen 10-17 år. I rene tal blev 130 af bydelens unge sigtet i 2009.
Det fremgår af 2009-rapporten fra SSP-lokalrådet (skole, social og politi), der sammenligner tallene med 2008.
Det vil sige, at for hver 100 unge i Nordgårdsdistriktet bliver otte af dem sigtet for tyverier, hærværk, personfarlig kriminalitet, vold mv. På den anden side er der 92 ud af 100 unge, der ikke kommer i klammeri med loven.
Men Nordgårdsdistriktet, som tæller Tovshøjskolen og unge, der går i skole andre steder, har under alle omstændigheder et højt antal sigtede unge.
Omvendt kan det hænge sådan sammen, at politiet er bedre til at ånde vestbyens unge i nakken, når de laver lovovertrædelser. Lederen af lokalpolitiet i Århus Vest, Jens Espensen, nævnte dette som en del af forklaringen på den høje andel i Vestbyen, da han blev interviewet i et af byens medier.
Lidt sydpå, Engdalskolen, Sødalskolen mv., er der blevet færre sigtede. I procenttal fra 2,24 til 1,64.
Hasle-distrikt går den forkerte vej
I socialdistrikt 2 (Hasle Skole og Møllevangskolen) er tendensen negativ. Andelen af unge sigtede er steget fra 2,77 procent i 2008 til 3,48 i 2009.
I hele Århus sigtes 2,27 procent af de 10-17-årige. Det vil sige, at ud af 100 unge er der to unge, der sigtes for lovovertrædelser.
Det er små tal, der regnes med i rapporten, og der kan ske tilfældige udsving. Men et fald fra 3,3 procent til 2,27 procent er alligevel markant.
For Århus Kommune som helhed er der tale om positive tendenser. Der er sket er fald på 264 unge sigtede fra 2008 til 2009, og tallet er nu i alt 1208 unge sigtede i alt.
Pigekriminaliteten falder
De århusianske piger stjæler mindre i butikkerne – det viser tallene klart. Når piger overtræder loven, er der i de fleste tilfælde tale om butikstyverier. Antallet af sigtelser mod piger for butikstyverier er mere end halveret fra 97 til 42 sigtelser.
Drengene, derimod, er ikke blevet mindre kriminelle, når man bedømmer det ud fra antal sigtede.
Hvad skal der gøres?
SSP-rapporten har nogle anbefalinger for 2010, blandt andre:

  • Gellerup/Toveshøj og Møllevang/Frydenlund/Hasle skal have særlig bevågenhed i de næste handlingsplaner,
  • SSP vil bidrage til at fastholde fokus på de kriminalpræventive tendenser i Århus Vest i samråd med Lokalråd Århus Vest.

Læs hele rapporten

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.