Det er bedre at bo et sted, der bliver fortalt gode historier om.
Det udgangspunkt spiller en central rolle på fyraftensmøde i Bispehavens Trivselshus indkaldt af ’Beboeraktive på Tværs’, der er et netværk for aktive beboere i almene boligafdelinger i Århus.
Internt fokus på gode historier
Fyraftensmødet byder på praktiske øvelser i at fortælle de gode historier. For de skal komme inde fra boligområdet og fra boligområdets beboere.
To og to bliver deltagerne sat til at fortælle hinanden gode historier fra deres almene boligafdelinger. At dømme efter livlig snakken i lokalet er der rigtigt mange gode historier at fortælle.
Oplæg og styring af øvelserne kommer fra journalisterne Andres Møller og Hanne Lykke fra firmaet TuenMedia.
De to oplægsholdere opfordrer til at øve sig i at fortælle de gode historier. Og beboere skal være aktive for at fortælle gode historier, når som helst og hvor som helst der er lejlighed til det. "Sæt de gode historier på dagsordener på møder, ved sammenkomster og under uformelle træf af enhver art," lyder opfordringen fra Andres Møller. Derefter gælder det om at få de gode historier fortalt videre.
Krav til gode historier
Der er en vigtigt pointe i, at beboere selv fortæller de gode historier, og at historierne er fra det virkelige liv i boligafdelingerne. Ifølge Hanne Lykke er kravet til en god historie, at den er æggende, dækkende og vækkende. Og så må den da gerne være fortalt med sans for at disponere historien, så tilhørerens interesse fastholdes.
Kampagner og målgrupper
Andres Møller tvivler på, at tv-kampagnen fra Boligselskabernes Landsforening ’Lidt mere af det hele’ er afstemt med beboerne i den almene Boligsektor. Dermed bliver der langt mellem kampagnens budskaber og virkeligheden. Og mødedeltagere giver Hanne Lykke ret i, at det slet ikke er gået op for mange tv-seere, at det handler om den almene boligsektor. "Boligselskabernes Landsforening siger med sin kampagne noget om livsstil og ikke meget om den almene boligsektor," kommer det kritisk fra Andres Møller, som ikke desto mindre anerkender tv-indslaget som et fornemt stykke filmarbejde.
Konkret foreslår Andres Møller, at det store arbejde med at opdatere medlemskartoteker til de nye regler for boligtildeling udnyttes til kampagner rettet mod den målgruppe, der fremover betaler for at stå som boligsøgende.
Der skal mere til at ændre omverdenens syn
Nok er det en god ide at starte indadtil for at nå resultater udadtil, når det gælder image eller syn på de almene boligafdelinger. "Men de gode historier er trods alt kun en del af det, der skal til for at ændre omverdenens negative syn på almene boligafdelinger," erindrer Andres Møller om.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.