Gellerup Fællesråd indkalder til generalforsamling på tirsdag den 18. maj kl. 19 i Foreningernes Hus på Nordgårdskolen. Rådet vil gerne benytte lejligheden til at søge friske kræfter til at tage del i arbejdet med især trafik, byggeri og kultur.
"Vi efterlyser flere nye kræfter, som kan agere lokalt talerør for borgerne over for kommunen, både når det drejer sig om trafik og veje og ikke mindst de nye buslinjer, men også om kommunes kommende arkitekturpolitik, Kulturby 2017 og en masse andre spørgsmål, som også er relevante for mange borgere i Gellerupområdet," oplyser formand Helle Hansen.

Fællesrådet er særligt aktivt i forbindelse med Teknik og Miljø, som både omfatter trafikplaner og kommuneplaner. Og et par gange i løbet af året bliver Fællesrådet inviteret til fællesmøder på rådhuset, hvor der diskuteres aktuelle og relevante problemstillinger ofte med deltagelse af de lokale byrådspolitiker.

Grundlovsdag, sansehave og gode naboer
I år er Gellerup Fællesråd med til at arrangere grundslovsdagsfest på Gellerup Festplads, og fællesrådet bakker i det hele taget gerne op omkring kulturelle arrangementer i lokalområdet.

"Vi støtter også initiativet med at skabe en sansehave i Gellerup, som holder en happening-dag søndag den 6. juni på arealet, hvor haven i fremtiden skal ligge ved svinget på Gudrunsvej. Endelig er Gellerup Fællesråd også involveret i et helt nyt projekt, som for øjeblikket ligger til afklaring i Integrationsministeriet. Det hedder ”De gode naboer” og handler om, at frivillige beboere skal tage godt imod områdets nye tilflyttere," fortæller formanden.

Medlemskab af fællesrådet
Lokale aktører så som foreninger, institutioner samt enkeltpersoner med bopæl, tilhørsforhold eller andet engagement området kan optages som medlem af Gellerup Fællesråd. Det samme gælder virksomheder i det lokale erhvervsliv.

Man skal tilmelde sig generalforsamling hos kasserer Conny Jepsen på tlf. 28 81 94 15 eller e-mail: connyjepsen@gmail.com.
Institutioner og virksomheder skal betale 200 kroner om året. Frivillige foreninger 100 kroner, mens personligt medlemskab koster 50 kroner om året.
Foreningens hjemmeside fortæller mere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.