Brabrand Boligforenings direktør Torben Overgaard slår med overbevisning fast, at Gellerupparken startede som en kæmpesucces.
Alle siddepladser er optaget i Gellerupparkens museumslejlighed, da Torben Overgaard causerer over temaet ’Gellerupparken i lyst og nød’.
Besøg fra hele verden
"Der kom besøg fra hele verden for at se Gellerupparken," beretter Torben Overgaard, "og arkitekten Knud Blach Petersen var den gang mere velanskrevet end de førende engelske og franske arkitekter."
Torben Overgaard blev udlært som elev i Brabrand Boligforening i 1969 og var med til at markedsføre og udleje Gellerupparken og Toveshøj. Han husker en udstilling i området over et tema om Gellerup som boligområde for alle fra vugge til grav. Byggeprogrammet ’Gellerupplanen’ var ikke kun boligbyggeri, men en samlet planlægning af et boligområde med institutioner fra vuggestue til ældrebolig, centerbebyggelse med forretninger og service, fritidstilbud fra kælkebakke til svømmebad.
Topløs reklame
Netop Gellerupbadet dannede ved sin start ramme om et ugelangt arrangement i tidens frigjorte stil tilrettelagt af et den gang velkendt jazzhus fra Midtbyen. Den unge Torben Overgaard så topløs optræden i Badet som et oplagt emne i markedsføringen, men måtte indkassere kritik og forargelse for sin ide.
Tv og foreningskultur
Med stor fornøjelse fortæller Torben Overgaard om arbejdet med at skaffe de kommende beboere tysk og svensk tv. "Det førte til angreb fra en professor for at være en trussel mod dansk kultur. Den vrede professor mente dog at kunne berolige med, at den slags ingen fremtid havde for sig."
Det nye store boligområde i Gellerup skabte en enestående foreningskultur. Torben Overgaard mener, at man nåede op på 38 forskellige aktiviteter drevet af frivillige. Mest kendt var nok Håndbryggerlauget af 1970, som stadig eksisterer og værner om laugslokalerne i Tousgården, der blev indrettet ved frivillig indsats.
Boligproblem og visioner
Torben Overgaard ser Gellerup som et svar på det kæmpestore boligproblem, der var i Danmark i 1950’erne. Han understreger, at der var et regeringskrav om at udvikle industrialiseret byggeri og langsigtede planer for boligbyggeri. "Der var store visioner i Brabrand Boligforening," erindrer Torben Overgaard, "og der blev prøvet nyskabende ting af."
I museumslejligheden udpeger Torben Overgaard eksempler på kvaliteter helt ned i detaljer som hængsler til køkkenskabe og dørgreb, som holder endnu.
Til illustration af Gellerupparkens størrelse oplyser Torben Overgaard, at en udskiftning af frontplader på byggeriets altaner affødte en leverance på ikke mindre end 45.000 bolte.    

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.