Målet for Shaqo Junior i City Vest er at sikre etniske unge et grundlag for selvforsørgelse gennem uddannelse.
Når Shaqo Junior i City Vest tilbyder etniske unge lektiehjælp, står ikke faget dansk, men engelsk øverst på de unges ønskeliste som væsentlig faglig hindring for at klare en uddannelse.
Engelskkundskaber centrale
Lederen af Shaqo, Junior Ghassan Hassoun, gør opmærksom på, at mange uddannelser netop stiller store krav om gode engelskkundskaber.
"Jeg vil ikke udelukke, at dansk måske også kan være et problem for de unge," siger Ghassan Hassoun forsigtigt, "men i så fald ser der ud til at være tilbud nok andre steder, så de unge ikke behøver at bede om hjælp til dansk i Shaqo Junior."
"Hovedvægten på Shaqo Juniors indsats i forhold til de unge ligger på uddannelsesvejledning. Ud over uddannelsesvejledning og lektiehjælp, arbejder vi også med at skaffe de unge læreplads og med at formidle især fritidsjob til de unge."
Uddannelse og fritidsjob
Ghassan Hassoun understreger, at det er godt at kombinere fritidsjob og uddannelse. Fritidsjobbet hjælper med til at fastholde unge i deres uddannelse. Det kan skyldes, at de unge derigennem får netværk, opnår virksomhedskontakt og tillægger sig stabilitet og gode arbejdsvaner.

"Oplevelsen af at tjene penge spiller sikkert også en rolle for de unges motivation," tilføjer han.
Fokus på lærepladser vækker  interesse
Ifølge Ghassan Hassoun er der uklarhed om, hvem der har ansvaret for at sikre de unge lærepladser. Derfor er det vigtigt, at Shaqo Junior sætter ind også her.
Ikke mindst succeser med at skaffe lærepladser betyder, at Shaqo Junior også opsøges af oprindeligt danske unge. De har af etniske kammerater hørt om hjælp fra Shaqo Junior. "Desværre tillader vores projektbevilling ikke, at vi tager mod danske Shaqo-deltagere, "beklager han, "men det ville vi gerne." Efter Ghassan Hassounproces opfattelse er problemerne stort set de samme for etniske og danske unge i en risikogruppe med brug for særlig indsats.
Resultater for 75 procent af 350 unge
Der er 350 unge Shaqo Junior-deltagere. At være deltager kræver en formel tilmelding. Og hver deltager skal have sin egen uddannelsesplan, som Shaqo Junior bidrager til at fastholde den unge i forhold til. Ved samarbejde med den unge, forældre, familie, uddannelsesinstitutioner, uddannelsesvejledninger og andre involverede omkring den enkelte unge.
Af de 350 deltagere kommer lidt over halvdelen fra Gellerupparken og Toveshøj, mens resten fordeler sig over størstedelen af det øvrige Århus.
Med de 350 deltagere har Shaqo Junior allerede mere end opfyldt målsætningen for den to-årige projektbevilling, som udløber den 31. januar 2011. Og 75 procent af deltagerne er i uddannelse, fritidsjob, job eller optaget i uddannelse til august.  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.