Socialministeriet giver 24 mill. kr. til en indsats i Vestbyen over for de børn og unge, der har det vanskeligst. Pengene skal bruges til gademedarbejdere i et såkaldt hot spot projekt, der løber i fire år.
"Der skal sættes ind over for børn og unge, der skaber problemer i boligområderne, og formålet er at sikre tryghed i boligområderne," fortæller Gitte Krogh, der som leder af et nyt kommunalt HotSpot-center fra 1. juli står i spidsen for indsatsen.
Projekt skal følges op
De 24. mill. projektkroner er til fire års indsats. "Bevillingen er givet i en forventning fra ministeriet om, at indsatsen forsætter for kommunale midler efter de fire år," fremhæver Gitte Krogh: "Jeg bryder mig ikke om projekter, der bare tænder og slukker. Projekter er til for at prøve noget af, og de skal naturligvis lukke, hvis de ikke dur. Men lykkes det at finde metoder, der virker, er det vigtigt at fortsætte."
"Gruppen af unge, der aldrig er problemer med, og som ønsker og magter at skabe sig en helt normal tilværelse, bliver heldigvis større og større," fortsætter Gitte Krogh, "men vi har en gruppe unge, som bare ikke gider voksne, selv om de også gerne vil have en bedre fremtid." Gitte Krogh er især bekymret for unge i gentagelseskriminalitet.
Arbejde på stedet
"Problemer for den gruppe af unge kan vi ikke løse på et kontor. Vi skal ud i området og have fat i alt det, der samlet påvirker den unge," forklarer Gitte Krogh. Derfor skal medarbejdere i hot spot ud på gaden og være til rådighed i weekender og om aftener, hvor der er meget lidt andet åbent.

Gademedarbejderne får lokalt tilholdssted, men Gitte Krogh forsikrer, at det ikke bliver i form af fine kontorer.
Hot spot indsatser har deres oprindelse i Rotterdam, men er nu ved at vinde fodfæste også i Danmark. Det drejer sig om en helhedsorienteret indsats i et samarbejde til mange sider. Det omfatter ud over andre myndigheder end socialforvaltningen også boligorganisationer, lokale foreninger og frivillige beredskaber. Men Gitte Krogh understreger, at politi og socialforvaltning skal tage sig af det, der er kompliceret og måske farligt.
Succesmål
Blandt succesmål for hot spot indsatsen nævner Gitte Krogh udviklingen i især gentagelseskriminalitet blandt unge og i kriminaliteten i lokalområdet. Også udviklingen i hærværk i boligområdet har Gitte Krogh fokus på. Men grundlæggende gælder hot spot oplevelsen af tryghed i boligområder.
Det nye hot spot center får til huse på Grøndalsvej i Viby. Centret har ud over de 24 mill. kr. fra Socialministeriet til Vestbyen også fået 3,9 mill. kr. til hot spot arbejde i Sydbyen. Men den bevilling er fra Integrationsministeriet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.