I sidste øjeblik før byrådsbehandlingen af trafikplanen torsdag har SF stillet et forslag, der både giver en busforbindelse mellem Herredsvang og Hasle og samtidig sikrer, at Århus V kan forbindes med Gellerup.
Altså to fluer med et smæk. SF-eren Jan Ravn Christensen er godt klar over, at rent økonomisk kan SFs forslag næppe give overskud, men den løser nogle af de problemer, som Vestby-borgere har peget på i deres høringssvar.
SF foreslår, at byrådet drøfter muligheden for at etablere en busrute fra Herredsvang – Hasle Torv – City Vest – Bazar Vest. Forslaget vil fastholde mange af de passagerer der er i dag på linje 15:

”Det er vores indtryk, at der i dag er rigtigt mange passagerer med 15’eren fra Hasle Torv til Gellerup, og vi frygter, at en stor del af bustrafikken på tværs i området helt vil forsvinde, fordi det bliver alt for bøvlet fremover,” udtaler Jan Ravn Christensen, der er SF’s medlem af Teknisk Udvalg.

Sammenhæng i Herredsvang og Hasle
Herudover vil forslaget kunne fastholde sammenhængen mellem Herredsvang og Hasle Torv:

”Vi ved, at der har været et ønske i forbindelse med høringsfasen om fortsat at have forbindelse mellem Herredsvang og Hasle Torv, bl.a. af hensyn til adgangen til Hasle Skole."
Som omtalt har Flemming Jensen fra Herredsvangs kontaktudvalg haft foretræde for teknisk udvalg og peget på den manglende sammenhæng i vestbyen.
Forslaget:
Tanken er at forlænge den foreslåede nye linje 16, der indtil videre foreslås at have endestation i Herredsvang. Først kunne ruten følge den nuværende linje 3’s rute fra Herredsvang frem til Hasle Torv.
Fra Hasle Torv til Gellerup kunne bussen følge samme rute som den nuværende 15’er, men i stedet for at fortsætte til Skjoldhøj skal den køre tilbage ad Edwin Rahrs Vej og passere Bazar Vest på vej tilbage.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.